Vakgroep Geografie

Mens en ruimte

 

WELKOM

Welkom op de webpagina's van de vakgroep Geografie. 

Onze vakgroep organiseert binnen de Faculteit Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen de opleiding en het onderzoek in de geografie bij de Vrije Universiteit Brussel.

Meer informatie omtrent onze drie onderzoeksgroepen, hun medewerkers, onderzoek en publicaties kan u vinden op de desbetreffende pagina’s:
Cosmopolis Centre for Urban Studies
Cartography and GIS
Physical Geography

Een overzicht van de door ons ingerichte opleidingen vindt u op de opleidingspagina Geografie, of rechtstreeks op de pagina's van de opleidingen:
- Bachelor of Science in de Geografie
- Master of Science in de Geografie
- Master of Science in Geography
- Master of Science in Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
- Master of Science in Urban Studies
- Master of Science in Urban Studies (4Cities)