Bachelor of Science in de Wiskunde

Wiskunde is als zuurstof

Van abstract tot toegepast

Hou jij van abstract denken en stel je graag alles in vraag? Wil je je specialiseren in de fundamentele aspecten van de wiskunde of je verdiepen in domeinen zoals codetheorie, algebra, topologie, functionaalanalyse, kanstheorie of toegepaste wiskunde? Ben je geboeid door toepassingen van de wiskunde in het dagelijkse leven zoals muziek of kunst? Wil je je kennis delen en denk je aan een loopbaan in het onderwijs of kijk je eerder uit naar een onderzoeksloopbaan?

Onderzoekend, creatief & spannend
Je kent wiskunde natuurlijk van de middelbare school. Maar die wiskunde is slechts een klein deel van een uitgebreide wetenschap met vele toepassingen. In plaats van integralen oplossen volgens standaardrecepten, word je op de universiteit uitgedaagd om te kijken naar de samenhang en structuur in de wereld achter getallen en formules. Die wereld van de “mooie wiskunde” is ook een wereld van bewijzen en stellingen waar via abstracte redeneringen absolute waarheden aangetoond worden.

Wiskunde is overal om je heen
Je ziet het niet, maar je cd-, dvd- en mp3-speler zitten vol geavanceerde wiskunde. Wiskundige codes zorgen ervoor dat jij je favoriete muziek zonder vervormingen, ruis of krassen kunt beluisteren. De getaltheorie wordt gebruikt bij de beveiliging -met onkraakbare codes- van bankkaarten, internet en mobiele telefonie. De convexe meetkunde houdt zich o.a. bezig met de manier waarop een airbag wordt opgevouwen om bij een aanrijding zo snel mogelijk opgeblazen te worden. Zelfregulerende verkeerslichten om de files in de Wetstraat te verkorten zouden wel eens werkelijkheid kunnen worden dankzij wiskundigen. Zonder het te beseffen word je elke dag omringd door wiskunde.

Wiskunde als basis voor andere wetenschappen
De wiskunde is er ook om andere wetenschappen te helpen. Zo steunen de meeste ontwerp- en tekenprogramma’s die door ingenieurs en architecten gebruikt worden op hoogstaande wiskundige theorieën (bv. projectieve meetkunde). En ook om de werking van enzymen te doorgronden krijgen celbiologen hulp van wiskundigen. Nieuwe wiskunde werd ontwikkeld om in de fysica de moderne snaartheorie (string theory) te onderbouwen.

 

Wiskunnend Wiske en W^3 Scholarship Challenge

Jaarlijks kruisen ongeveer 2000 wiskundeknobbels uit het vijfde en zesde jaar secundair onderwijs de degens. Tijdens de voorronde buigen ze zich over een aantal intrigerende wiskundige opdrachten. Einddoel? Een plaatsje én overwinning in de fnale op pi-dag, 14 maart. Wie zei er ook al weer dat wiskunde saai was?
check www.wiskunnendwiske.be
Dit jaar konden zesdejaars ook deelnemen aan de Wiskunde Scholarship Challenge. De winnaar ging naar huis met de eerste prijs die recht geeft op het volledige inschrijvingsgeld voor de 3 jaren bacheloropleiding Wiskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. We hopen zo leerlingen, die zich willen wagen aan de knappe studies van bachelor en master in de Wiskunde, een extra duwtje in de rug te geven. De W^3 Scholarship Challenge ging door op zondag 22 april 2018 in de aanwezigheid van Prof. Ingrid Daubechies.
 

Infomomenten

Een keuze maken is niet voor iedereen even gemakkelijk. Kom eens langs op een infodag en spreek met een prof. Of met een van onze studenten. Proef de sfeer op de campus. Dan weet je het pas zeker. Want ook waar je gaat studeren speelt een belangrijke rol. Kijk op  www.vub.ac.be/infomomenten om te weten wanneer je langs kan komen.

 

 

Blik op je bachelor

De bacheloropleiding in de Wiskunde omvat 180 studiepunten die je normaal in drie jaar behaalt. Deze flexibele bachelor is opgebouwd rond een verplicht pakket van 144 studiepunten. Dit is de kern van je bacheloropleiding. Je kern wordt aangevuld met een flexibel gedeelte van 36 studiepunten dat je zelf samenstelt aan de hand van keuzevakken.

Een overzicht van de kern- en keuzevakken uit de bachelor vind je hier.

Een lijst van de meest voorkomende keuze-modeltrajecten voor studenten in het eerste jaar van hun Bacheloropleiding kan je hier vinden.

Een woordje uitleg over:

Seminarie actuele wetenschappen

Aan in het begin van de opleiding zal je kennismaken met nieuwe onderzoeksthema’s binnen de wiskunde. Wiskundigen van binnen maar voornamelijk ook van buiten de Vrije Universiteit Brussel leggen op een bevattelijke manier uit welke soort wiskunde zij in hun beroep hanteren en/of in hun onderzoek ontwikkelen. Daarnaast leer je in dit opleidingsonderdeel ook werken met wiskundige software waarvoor je op het einde van het academiejaar een project zal moeten indienen.

Wetenschappelijk rekenen

Een heel arsenaal aan wiskundige oplossingsmethoden zijn specifiek ontworpen om met pen en papier uit te voeren. Efficiënt werken betekent vaak om gestructureerd en overzichtelijk te werken. Computers wensen ook efficiënt te werk te gaan maar nu bedoelen we dat de berekeningen snel uitgevoerd worden en dat er beperkt afrondfouten wegens de eindige voorstelling van de getallen in de uitkomst sluipen. Dit levert oplossingsmethodes op die moeilijk zijn met pen en papier maar zeer efficiënt door te voeren zijn door computers. De determinant berekenen van een matrix kan met pen en papier in het algemeen a.d.h.v. een rij of kolomontwikkeling. Deze methode lijkt zeer algoritmisch te zijn omdat die stapsgewijs toelaat om de determinant te berekenen als een functie van determinanten van kleinere matrices. Doch is deze methode niet computer efficiënt. Computers gaan opteren om de matrix te factoriseren in een product van een boven- en onderdriehoeksmatrix. Deze factorisatie met pen en papier is moeilijk maar computers kunnen dat heel efficiënt. Bovendien is de determinant van dit product eenvoudig te berekenen. Wetenschappelijk rekenen bestudeert computer alternatieven voor de klassieke pen en papier oplossingen.

Inleiding Groepentheorie

Oorspronkelijk is algebra ontstaan uit de studie van vergelijkingen, het woord algebra komt dan ook uit het Arabisch woord voor herstructureren. De meest bekende algebraïsche structuur is een groep. Een groep is een combinatie van een verzameling met hierop een bewerking die werkt tussen twee elementen van de verzameling en aan bepaalde eigenschappen voldoet. Een eenvoudig voorbeeld van een groep is Rubiks kubus met de manipulaties die je hierop kan uitvoeren (naar voor draaien, opzij draaien,...).

Inleiding tot de computerwetenschappen

De computerwetenschappen zijn sterk verwant aan “informatica” of “ICT”. Het verschil is echter dat deze laatste twee sterk focussen op snel evoluerende – en dus erg vergankelijke – technologie. De computerwetenschappen als wetenschap daarentegen bestuderen algemene oplossingsstrategieën om computers welbepaalde taken te laten uitvoeren op een snelle en correcte manier. Vele strategieën die vandaag worden gebruikt zijn dan ook reeds vele decennia oud en zullen ook in de toekomst relevant blijven. Deze cursus vlecht drie draden door mekaar die elkeen focussen op een groep van zulke oplossingsstrategieën. Dit alles gebeurt in de programmeertaal Python die vandaag één van de standaardtalen is geworden voor wetenschappers en ingenieurs. De eerste draad bestaat uit het leren lezen en schrijven van relatief eenvoudige programma’s. De tweede draad bestaat uit het bestuderen van de meest fundamentele vraagstukken uit de computerwetenschappen omdat die telkens weer de kop opsteken bij het schrijven van programma’s: zoeken, sorteren, het inschatten van de efficiëntie van algoritmen en het inzicht dat niet alles berekenbaar is. De derde draad bestaat uit het bestuderen van enkele interessante toepassingen in verschillende wetenschappelijke basisdiscipline’s. Zo besteden we tijd aan numerieke algoritmen, aan wetenschappelijke bibliotheken, aan voorbeelden uit de computationele fysica en aan de simulatie van biologische en biochemische processen.

Analyse: afleiden, integreren, wiskundige software

In het middelbaar onderwijs maakte je kennis met wiskundige begrippen zoals afgeleide en integraal. Deze zijn uitermate belangrijk, niet alleen vanuit zuiver wiskundig oogpunt, maar ook omdat zij toelaten om fundamentele begrippen uit de fysica en andere wetenschappen precies te definiëren en ermee te rekenen. Denk maar aan begrippen als snelheid en arbeid of energie. In het secundair kwamen enkel functies van één veranderlijke aan bod, dit is voor vele toepassingen onvoldoende, omdat we natuurlijk leven in een driedimensionale ruimte en niet in een plat vlak. Een aanzienlijk deel van de cursus gaat daarom over afgeleiden en functies van meer dan één veranderlijke en over differentiaalvergelijkingen. Er wordt aandacht besteed aan de interne samenhang van de fundamentele aspecten, definities en bewijzen, maar ook toepassingen in diverse disciplines als natuurwetenschappen en economie. In de hoorcolleges worden de fundamentele aspecten belicht, daar waar tijdens de werkcolleges rekentechnieken ingeoefend en toegepast worden aan de hand van eenvoudige vraagstukken.

Discrete wiskunde

Dit opleidingsonderdeel bestudeert objecten die goed van elkaar te onderscheiden zijn of m.a.w. als we een verzameling objecten bestuderen, dan kunnen we die objecten meestal nummeren. Reële functies en bijgevolg ook alle analyse is bijvoorbeeld een thema dat duidelijk buiten het bestek van de discrete wiskunde valt en wordt daarom vaak als “continue” wiskunde aangeduid. Discrete wiskunde is een héél belangrijk thema binnen de computerwetenschappen. De cursus begint met een inleiding over logica en wiskundig basisjargon. Vervolgens ga je over naar eenvoudige teltechnieken, zoals het duiventilprincipe van Dirichlet. Stel dat je n duiven in een duiventil met m hokjes wil plaatsen, met n groter dan m, dan is er minstens één hokje waar meer dan 1 duif in zit ... Nadien ga je dieper in op de natuurlijke getallen en de gehele getallen met alle eigenschappen rond priemgetallen, factorisaties en modulair rekenen. Het volgende stuk is graffentheorie. Een graf bestaat uit een verzameling punten, knopen genoemd, waarvan sommige verbonden zijn door lijnen. De praktische toepassingen ervan zijn zeer groot. Wist je bijvoorbeeld dat het verloop van een spelletje Risk bijna volledig kan voorspeld worden door middel van graffentheorie? Ook de meest optimale verbindingen van het openbaar vervoer worden berekend door middel van graffen.

Lineaire algebra

In het secundair onderwijs leerde je ongetwijfeld het een en ander over matrices: hoe vermenigvuldig je matrices, determinanten, de methode van Gauss om lineaire stelsels op te lossen ... Maar wat zijn matrices precies, waarom is die vermenigvuldiging nu zo speciaal en wat is de link met meetkunde? Lineaire algebra begint eigenlijk bij vectorruimten: dat is een verzameling waarvan de elementen vectoren worden genoemd en die voldoet aan bepaalde eigenschappen. Op basis van de theorie over vectorruimten ga je dan lineaire afbeeldingen bestuderen en kom je vanzelf bij matrices terecht. Vervolgens ga je determinanten bestuderen en bewijs je onder meer de determinantformules die je uit het middelbaar onderwijs kent. Eens dat achter de kiezen, is het tijd voor stelsels, eigenwaarden en eigenvectoren. Daarna krijgt het meetkundige aspect meer vorm: je gaat Euclidische ruimten bestuderen, isometrieën en allerlei transformaties. Je kent vanuit het middelbaar al een aantal transformaties zoals spiegelen, draaien ... maar hier zie je ook de theorie erachter.

 

Voorbereidingsactiviteiten

Ben je niet zo zeker van je stuk? Heb ik wel genoeg wiskunde gehad? Om optimaal aan je opleiding te starten, kan je een aantal voorbereidingscursussen volgen om je kennis van het secundair onderwijs op te frissen. Voor Wiskunde ben je welkom op de voorbereidingscursussen Fysica en Wiskunde. En met de zelftests weet je precies hoe je er voor staat! www.vub.ac.be/voorbereiden

De logica zelve

“Wiskunde zit overal.” Krijg je ook altijd de kriebels als je dit hoort zeggen? Niet omdat het niet waar is. Integendeel. Maar omdat het jou tot in je diepste vezels raakt. Want wiskunde, dat zit ook in jou. En jij bent klaar om de wiskunde van de middelbare school achter je te laten, klaar voor echte wiskundige vraagstukken, klaar om in de voetsporen van Jean Bourgain te stappen. Aan de VUB.

 

Als je erover nadenkt, is het best opmerkelijk. Wiskunde is veruit de meest abstracte van alle wetenschappen. Maar tegelijk ligt ze aan de basis van de meest concrete toepassingen en technologieën. Meteen een van de redenen waarom je als wiskundige zo ver springt. Want vergis je niet: wie de puurste van alle wetenschappen heeft gestudeerd, is overal gegeerd. Het betekent namelijk dat je over een bijzonder diepgravende én wendbare geest beschikt.

Ga even diep als breed

Diep graven maar tegelijk alternatieve oplossingen uit andere domeinen voor ogen houden: het is die eigenschap die je als student wiskunde aan de VUB ontwikkelt. Zo kun je in je bacheloropleiding naast de verplichte vakken - analyse, lineaire algebra, discrete wiskunde... - ook kiezen uit een veelheid van vakdomeinen waarin je óók nog bent geïnteresseerd. Denk aan vakken als economie, fysica of computerwetenschappen: stuk voor stuk domeinen waar je je talent voor wiskunde goed kunt laten gelden.

Hoe abstracter, hoe mooier

Naarmate je bacheloropleiding vordert, dring je natuurlijk dieper door tot het wezen van de wiskunde. En dat blijkt nogal wat facetten te kennen. Wat dacht je van affiene, projectieve en differentiaalmeetkunde? Of functionaalanalyse? Ja, geef maar toe: daarvan gaat jouw scherpe, onderzoekende geest toch als het ware op de toppen van haar tenen staan? Niet vergeefs overigens, want vroeg of laat komen in dat abstractere kader plots concepten tot leven waar je in het begin misschien mee worstelde.

Van B naar A en omgekeerd

Welke richting kies je voor je master? Eén ervan is alvast zeker: die van Brussel naar Antwerpen. En terug. De reden? Onze masteropleidingen wiskunde worden samen met de Universiteit Antwerpen georganiseerd. Dat op zich zorgt al voor een variatie die je niet zo snel ergens anders vindt. Maar tijdens je masteropleiding kies je ook voor een andere variatie: die van je specifieke afstudeerrichting. Ga je voor Fundamentele Wiskunde, met vakken als functionaalanalyse, associatieve algebra en algebraïsche topologie? Kies je voor Financiële Wiskunde, waar je je kunt uitleven in vakken als statistische methoden, verschillende numerieke vakken en actuariële modellen? Of gaat je liefde uit naar Onderwijs, waar je je bekwaamt in pedagogische methodieken? Waar je voorkeur ook naar uitgaat: aan de VUB is de uitkomst altijd positief.

 

Wist je dat …

  • in de lijst van 10 best betaalde jobs wiskundigen, actuarissen en statistici bovenaan staan? Met een gemiddeld brutomaandsalaris van 4.958 euro. Bron: FOD Economie (update 30.08.13)
  • Jean Bourgain, een Belg die wiskunde studeerde aan de Vrije Universiteit Brussel, in 1994 een Fields-medaille voor zijn onderzoekswerk won?
  • wiskundigen hebben uitgedokterd dat bij Rubiks Kubus vanuit iedere mogelijke configuratie van de kubusblokjes 20 bewegingen steeds volstaan om naar de opgeloste vorm te gaan?
  • priemgetallen een zeer breed onderzoeksgebied vormen in de hedendaagse wiskunde? Een van de grote onopgeloste problemen is het vermoeden van Goldbach: elk even getal groter dan 2 is te schrijven als de som van twee priemgetallen. Heb jij enig idee waarom?
  • allerlei verschijnselen in de natuurkunde door zogenaamde differentiaalvergelijkingen worden beschreven? Sommige zijn zo complex dat ze zelfs niet met computers kunnen worden opgelost. Wie bv. windmolens, vliegtuigen en kunstharten wil ontwerpen, moet nochtans weten hoe de stroming van gassen en vloeistoffen zich gedraagt. Dit probleem vertaalt zich in de Navier-Stokes-vergelijkingen. Deze vergelijkingen zijn zodanig moeilijk dat het Clay Mathematics Institute 1 miljoen dollar beschikbaar heeft gesteld om deze wiskundig op te lossen. Een Kazachstaanse wiskundige claimt trouwens de oplossing te hebben gevonden voor dit vraagstuk…
  • er jaarlijks een WisNat-avond georganiseerd wordt waar studenten over alle jaren heen samen met assistenten en professoren uit de Fysica en Wiskunde verbroederen?

Internationale kansen

Wist je dat je ook naar het buitenland kan tijdens je studies Wiskunde aan de VUB? Dit kan via het bekende Erasmus+ programma, maar ook via een hele rist andere mogelijkheden binnen en buiten Europa. Ofwel kies je om een semester te studeren aan een Europese universiteit, ofwel ga je voor je masterproef (tweede masterjaar) naar een universiteit in het buitenland.

Binnen deze opleiding kan je op Erasmusuitwisseling naar:

Kroatië

Italië

Polen

Spanje

Wens je meer info? Contacteer de exchange coördinator van onze vakgroep: Prof. Dr. Kenny De Commer

Meesterlijk door je master

De masteropleiding wordt samen met de Universiteit Antwerpen georganiseerd. Beide universiteiten bieden je een wetenschappelijke opleiding van hoog niveau. Concreet betekent dit dat de meeste masterstudenten wiskunde aan de VUB één dag per week les volgen in Antwerpen en omgekeerd. Deze kruisbestuiving biedt vele voordelen: niet alleen is het gamma aan vakken veel groter, het contact met nieuwe proffen en studenten opent deuren. Het is ook mogelijk om tijdens de masteropleiding vakken aan de ULB of andere universiteiten te volgen. Dit is vooral interessant als je je voor een heel specifiek domein in de wiskunde interesseert.

In de master Wiskunde kies je uit drie afstudeerrichtingen:

Financiële en toegepaste wiskunde

Is vooral gericht op economische, financiële en digitale toepassingen. Met vakken zoals Financiële wiskunde, Multirooster en multischaal oplossingsmethoden en Harmonische en Wavelet analyse bereid je je voor op een carrière in het bedrijfsleven, zoals het bankwezen of de ICT-sector. Dat wiskundigen zeer gegeerd zijn omwille hun sterk analytisch inzicht en daardoor op allerlei, op het eerste zicht misschien wel onverwachte en verrassende, plaatsen opduiken in het beroepenveld kan je zien in de brochure “100 beroepen voor wiskundigen en fysici”. Deze afstudeerrichting laat natuurlijk ook onderzoek toe.

Fundamentele wiskunde

Fundamentele wiskunde is het meest op onderzoek georiënteerd. Wiskunde is geen statische wetenschap, ze breidt voortdurend uit. Nieuwe begrippen en denkpatronen leiden tot innoverende ideeën en praktische toepassingen. Het is vooral dit creatieve aspect van de wiskunde dat de onderzoeker een enorme voldoening geeft. Aan de Vrije Universiteit Brussel werken we in de volgende onderzoeksdomeinen: Algebra, Kanstheorie en Statistiek, Topologie en Categorietheorie en Operator Algebra’s. Algebra bestudeert verzamelingen van objecten, uitgerust met één of meerdere bewerkingen. Een eenvoudig voorbeeld zijn de gehele getallen met de optelling en de vermenigvuldiging. De symmetrieën van een concreet object zoals een briefomslag vormen ook een zekere algebraïsche structuur die gebruikt wordt in de afstempelmachines van de post. Kanstheorie en Statistiek bestudeert modellen voor situaties waar het toeval een rol speelt. Kanstheorie en Statistiek worden ook toegepast in de Financiële Wiskunde en Actuariële Wetenschappen. Topologie en Categorietheorie is gegroeid uit de meetkunde en bestudeert onze ruimte en ook meer abstracte ruimten via transformaties die de structuur van de ruimte bewaren. De Categorietheorie bestudeert de verbanden tussen verschillende takken van de wiskunde en geeft de mogelijkheid om inzichten en technieken van een tak naar de andere te vertalen. De theorie van operator algebra’s tenslotte vormt een brug tussen algebra en topologie. Ze is bijvoorbeeld van nut om niet-periodieke betegelingen van het vlak te beschrijven, zoals de Penrose-betegeling. De oorsprong van deze theorie is te vinden in de wiskundige grondslagen van de kwantummechanica.

Onderwijs

Omvat een reeks pedagogische opleidingsonderdelen en een opdrachtenstage. Na het beëindigen van je masteropleiding rond je je lerarenopleiding af met een LIO-loopbaan of met een stage. Wie leraar wiskunde wil worden in de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs, moet daarvoor een vereist diploma hebben in combinatie met een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Het vereist diploma haal je met je Master Wiskunde, het bewijs van pedagogische bekwaamheid kan je behalen door de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) te volgen aan de VUB. Die SLO kan je op twee manieren halen: via een apart jaar na je masteropleiding of verkort als je voor de afstudeerrichting onderwijs kiest. Wie voor de afstudeerrichting Onderwijs kiest in zijn masteropleiding, heeft een serieus streepje voor. Deze afstudeerrichting versnelt aanzienlijk het afronden van de SLO, doordat zogoed als alle theoretische vakken van de lerarenopleiding ingedaald worden in het masterprogramma. De theoretische vakken die niet ingedaald werden, kunnen reeds in het 3de bachelorjaar ook in het flexibel deel van de bacheloropleiding gekozen worden.

Meer info over de masteropleiding vind je hier.

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Een zorgeloze toekomst

Wie het masterdiploma Wiskunde behaalt heeft nadien zicht op een prachtige toekomst. Wiskundigen vinden hun weg in tal van sectoren. Ongeacht de gekozen afstudeerrichting heb je een uitzicht op een interessante job in een zeer rijk gamma van sectoren, zoals o.a. de financiële sector, de farmaceutische sector, de informatica- en technologiesector, de onderzoeksector en het onderwijs.

Bedrijfsleven of onderzoek

Wiskundigen duiken op in allerlei soorten bedrijven waar men modelleert, statistische analyses nodig heeft, voorspellingen doet, algoritmen ontwikkelt en optimaliseert of naar patronen zoekt. Dit gebeurt o.a. bij consultancybedrijven, R&D departementen van hoogtechnologische bedrijven, overheidsinstellingen (bv. het Nationaal Instituut voor de Statistiek, het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie, het KMI), de farmaceutische sector, informaticabedrijven of informatica-afdelingen van bedrijven. Daarnaast kan je je ook toeleggen op academisch wiskundeonderzoek in België of buitenland.

Lesgeven

Uiteraard kan je ook in het onderwijs stappen om zo je passie voor wiskunde door te geven aan een nieuwe generatie wetenschappers. De vraag naar wiskundeleraars blijft zeer groot. Wie leerkracht wiskunde wordt, zal met overgave de logische, abstracte manier van redeneren aan leerlingen overbrengen en met hen een wereld van patronen, structuren en formules ontdekken. De maatschappelijke rol van de leraar wiskunde mag niet onderschat worden, de leerkracht wiskunde is de schakel om leerlingen te motiveren om later een wetenschappelijke of technische richting aan te vatten. Daarnaast is wiskunde het vak bij uitstek om leerlingen scherp, kritisch, logisch, zelfstandig en onderzoekend te leren redeneren. In tegenstelling tot wat soms wel eens gedacht wordt, kiezen niet alle wiskundestudenten voor een job in het onderwijs. Onze afgestudeerden vinden hun weg in een brede waaier van beroepen en minder dan een kwart kiest nog resoluut voor het onderwijs. Te weinig: er is een bijzonder groot tekort aan universitair opgeleide leraars wiskunde. Het programma van de specifieke lerarenopleiding (60 ECTS-credits) wordt modulair aangeboden en bestaat uit 6 verplichte basismodules en één keuzemodule. Hiervan kan een groot deel opgenomen worden binnen de master, afstudeerrichting onderwijs.

In deze brochure kan je een overzicht van alle jobuitwegen voor wiskundigen en getuigenissen van onze alumni terugvinden!

“Van kinds af aan al was wiskunde voor mij één van de boeiendste, meest logisch gestructureerde vakken. In het zesde middelbaar kwam ik dan voor een zeer belangrijke keuze te staan: ga ik voor wiskunde of eerder voor burgerlijk ingenieur? Na veel overwegingen (en goede raad) heb ik voor wiskunde gekozen, zeker nadat ik te horen kreeg dat er meer jobuitwegingen mee zijn dan men denkt! Aan de universiteit worden ook eindelijk al mijn vragen beantwoord. “Waarom klopt deze formule, wat zijn pi en e eigenlijk?” Aan de VUB was het even overschakelen van veel rekenwerk naar meer theoretische wiskunde, maar het was door een probleem even in een andere context te bekijken dat ik de ware schoonheid van wiskunde echt ben beginnen ervaren. Aan de VUB zit de sfeer trouwens altijd goed, niet alleen tussen de studenten onderling, maar ook tussen student en prof. Je hoeft maar met een vraag naar hen te stappen, en met veel plezier zullen ze je verder helpen.”

Carlo Emerencia, student wiskunde

 

 

“Ik werk als algoritmisch onderzoeker bij Advanced Medical Diagnostics. Mijn specialisatie is het ontwikkelen van algoritmes om borst- en prostaatkanker op te sporen in een echografie. Bij het scannen van een menselijk lichaam wordt 3D-echografie gebruikt, dit betekent dat men een hele reeks foto’s achter elkaar plaatst. Mijn taak is om algoritmes, een reeks procedures en berekeningen, te ontwikkelen die kankerweefsel onderscheiden van ander weefsel. Ik doe daarbij berekeningen op een enorme matrix die de teruggekaatste akoestische data van het gescande orgaan bevat en tracht daar patronen in te herkennen. Door de precieze detectie van kwaadaardig weefsel kunnen medische ingrepen nauwkeuriger worden uitgevoerd. Ook de omvang van het verdacht weefsel wordt weergegeven, wat helpt bij het opvolgen van risicopatiënten. Het team waarin ik werk is zeer divers. Je vindt er ingenieurs, fysici, informatici en wiskundigen terug. We plegen regelmatig overleg met andere collega’s uit het klinisch departement en zitten vaak samen met radiologen en pathologen om de data beter te begrijpen.”

Eva Vandersmissen, afgestudeerd als dr. in de Wiskunde (2008)