Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen

 

Vier specialisaties binnen de tweejarige Master in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen

 • Artificiële Intelligentie is de discipline waarin je bestudeert hoe je “intelligente” software kunt bouwen. Dit omvat onder andere lerende en adaptieve systemen (systemen die zich aanpassen aan omstandigheden), de studie van het ontstaan van taal, en multi-agent-systemen (systemen die onderling interageren).
 • In het domein Multimedia verdiep je je in signaalverwerking en overdracht van multimediale inhoud. Je bestudeert de wetenschap en de technologie van fenomenen als digitale televisie, computeranimatie, internet, computergames en digitale telefonie.
 • Complexe software of software-intensieve systemen bouwen vergt meer dan enkel wat programmeren. In de specialisatie Software Languages and Software Engineering bestudeer je wetenschappelijk onderbouwde methoden, technieken en tools waarmee je grote en ingewikkelde toepassingen op een systematische manier kunt ontwerpen en ontwikkelen. Bovendien leer je hoe nieuwe programmeertalen gemaakt worden.
 • Bij de specialisatie Web en Informatiesystemen ligt de klemtoon op de ontwikkeling van innovatieve systemen voor beheer en ontsluiting van grote hoeveelheden gegevens Dit omvat zowel de klassieke databanken en web systemen als de visualisatie van gegevens, het manipuleren van informatie via nieuwe interactietechnieken, en het aanwenden van informatie om systemen zich zelfstandig te laten aanpassen aan omstandigheden.

Bekijk hier het programma van de verschillende specialisaties

 
 
 

Het einde is pas het begin

Met een universitair diploma Computerwetenschappen kan je alle kanten op. Het is de ideale opleiding om als specialist aan de slag te gaan binnen de software-industrie, maar je kan je specialisatie ook aanwenden in de informatica-afdeling van bedrijven waarvan de kerntaken zich niet in de informatica bevinden zoals banken en verzekeringsmaatschappijen of in de industriële sector, gezondheidszorg, transport, overheidsdiensten…
Typische benamingen van jobs voor een universitair geschoolde informaticus zijn:

 • De ICT-architect tekent de technische en functionele structuur van een softwareoplossing uit. Dit is te vergelijken met het werk van een bouwkundig architect, die de technische en de functionele structuur van een gebouw uittekent.
 • De ICT-analist bestudeert tijdens de voorstudie van een informaticaproject de bedrijfsbehoeften en zet deze om in een plan voor een concrete oplossing, inclusief een raming van de benodigde inspanningen en kosten. Vaak assisteert hij/zij de ICT-architect.
 • De ICT-consultant zoekt informatica-oplossingen voor problemen bij bedrijven, overheidsinstellingen, organisaties, etc. Hij/zij identificeert en definieert mogelijkheden om (bedrijfs)processen te vereenvoudigen en te verbeteren. Hij/ zij analyseert problemen en stelt de meest geschikte oplossingen voor.
 • De softwareontwerper vertaalt de plannen van de ICT-architect en de analist
  in een concreet softwareontwerp dat vervolgens kan worden gerealiseerd door
  de programmeurs.
 • De projectmanager is verantwoordelijk voor de algemene opvolging van een project. Hij/zij zorgt voor de administratie, onderhoudt contact met de klant en de leveranciers en ziet er op toe dat de projectmedewerkers lastenboek en deadlines respecteren.
 • De onderzoeker een onderzoeker in de computerwetenschappen draagt bij tot de vooruitgang van het vakgebied zelf. Het vakgebied is nog in volle ontwikkeling en er is geen gebrek aan uitdagingen. Als onderzoeker kan men aan de slag aan een universiteit, in een onderzoeksinstituut of in een bedrijf.
 • De webspecialist bedenkt, ontwerpt en ontwikkelt nieuwe webtoepassingen of nieuwe versies van bestaande websites en webtoepassingen. Het kan hierbij gaan om internet- en intranetsites, webportalen, mobiele toepassingen, e-commerce systemen, e-government systemen, e-learning systemen, entertainment ...
 • De databasemanager ontwerpt en beheert databanken. Hij/zij waakt hierbij over de efficiëntie en de veiligheid van de gegevens.

De opleiding is tevens een ideale voorbereiding voor het uitbouwen van een academische of industriële onderzoekscarrière en het voorbereiden van een doctoraat. Een eigen zaak opstarten behoort eveneens tot de mogelijkheden.

 
 
 

Toelatingsvoorwaarden

Rechtstreeks:

 • Bachelor in de Computerwetenschappen
 • Bachelor in de Informatica
 • Bachelor in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen

Na schakelprogramma (59 SP):

 • Bachelor in de Toegepaste Informatica

Na voorbereidingsprogramma (59 SP):

 • Bachelor in de Industriële Wetenschappen
 
 
 

OVERSTIJG JE GRENZEN

We leren je niet alleen over de grenzen van je specialisatie of je vakgebied heen te stijgen: je kan ook over de grenzen van Vlaanderen heen stijgen door een semester lang aan een buitenlandse universiteit, bv. in Duitsland, Spanje, Zweden of Zwitserland te gaan studeren.

UITWISSELINGSMOGELIJKHEDEN

Binnen de opleiding Computerwetenschappen kan je op uitwisseling naar:

Duitsland

Spanje

Zweden

Zwitserland

Wens je meer info? Contacteer de exchange coördinator van onze vakgroep: Prof. Dr. Beat Signer