Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen

 

Via deze tweejarige opleiding (120ECTS) scherp je je begrip aan van computerwetenschappen in het algemeen, en kan je je eveneens specialiseren in één van vier specifieke deeldomeinen. Het programma bereidt je zowel voor op een carrière als specialist binnen de software-industrie als op een onderzoekscarrière, en dit evengoed in de academische wereld als in de industrie. Het is een master in de Ingenieurswetenschappen en levert je dus de titel van burgerlijk ingenieur op.

Naast een meticuleus ontworpen kern van brede fundamentele vakken aangevuld met een pakket verdiepende vakken uit state-of-the-art specialisaties, biedt het programma een brede waaier aan keuzevakken om de opleiding op jouw interesses af te stemmen. Actief leren wordt aangemoedigd via een verscheidenheid aan instructietechnieken waaronder de klassieke hoorcolleges, maar ook projectwerk, seminaries, workshops, onderzoeks-trainingen, en gastcolleges van experten in het veld. 

Er is een sterke inhoudelijke band tussen de vakken en de onderzoeksactiviteiten van de professoren, die elk onderzoekslijnen met maatschappelijke en economische impact uitgewerkt hebben —vaak in samenwerking met internationale partners uit de academische wereld en het bedrijfsleven.

Volgende specialisaties worden aangeboden: 

 • Artificiële Intelligentie is de discipline waarin je bestudeert hoe je “intelligente” software kunt bouwen. Dit omvat onder andere lerende en adaptieve systemen (systemen die zich aanpassen aan omstandigheden), de studie van het ontstaan van taal, en multi-agent-systemen (systemen die onderling interageren). 
 • Bij de specialisatie Data Management en Analytics ligt de klemtoon op het beheer en de ontsluiting van grote hoeveelheden gegevens (t.t.z. "Big Data"). Dit omvat zowel de opslag geografisch gedistribueerde databanken, het vinden van patronen in niet-gestructureerde data (t.t.z. "Data Mining"), als het manipuleren van informatie via nieuwe interactietechnieken (t.tz. "Data Visualisation").
 • In de specialisatie Multimedia verdiep je je in signaalverwerking en overdracht van multimediale inhoud. Je bestudeert de wetenschap en de technologie van fenomenen als digitale televisie, computeranimatie, internet, computergames en digitale telefonie.

 • Complexe software of software-intensieve systemen bouwen vergt meer dan enkel wat programmeren. In de specialisatie Software Languages en Software Engineering bestudeer je wetenschappelijk onderbouwde methoden, technieken en tools waarmee je grote en ingewikkelde toepassingen op een systematische manier kan ontwerpen en ontwikkelen. Bovendien leer je hoe nieuwe programmeertalen gemaakt worden.
   

Bekijk hier het programma van de verschillende specialisaties

 
 
 

Het einde is pas het begin

Met een universitair diploma Computerwetenschappen kan je alle kanten op. Het is de ideale opleiding om als specialist aan de slag te gaan binnen de software-industrie, maar je kan je specialisatie ook aanwenden in de informatica-afdeling van bedrijven waarvan de kerntaken zich niet in de informatica bevinden zoals banken en verzekeringsmaatschappijen of in de industriële sector, gezondheidszorg, transport, overheidsdiensten…
Typische benamingen van jobs voor een universitair geschoolde informaticus zijn:

 • De ICT-architect tekent de technische en functionele structuur van een softwareoplossing uit. Dit is te vergelijken met het werk van een bouwkundig architect, die de technische en de functionele structuur van een gebouw uittekent.
 • De ICT-analist bestudeert tijdens de voorstudie van een informaticaproject de bedrijfsbehoeften en zet deze om in een plan voor een concrete oplossing, inclusief een raming van de benodigde inspanningen en kosten. Vaak assisteert hij/zij de ICT-architect.
 • De ICT-consultant zoekt informatica-oplossingen voor problemen bij bedrijven, overheidsinstellingen, organisaties, etc. Hij/zij identificeert en definieert mogelijkheden om (bedrijfs)processen te vereenvoudigen en te verbeteren. Hij/ zij analyseert problemen en stelt de meest geschikte oplossingen voor.
 • De softwareontwerper vertaalt de plannen van de ICT-architect en de analist
  in een concreet softwareontwerp dat vervolgens kan worden gerealiseerd door
  de programmeurs.
 • De projectmanager is verantwoordelijk voor de algemene opvolging van een project. Hij/zij zorgt voor de administratie, onderhoudt contact met de klant en de leveranciers en ziet er op toe dat de projectmedewerkers lastenboek en deadlines respecteren.
 • De onderzoeker een onderzoeker in de computerwetenschappen draagt bij tot de vooruitgang van het vakgebied zelf. Het vakgebied is nog in volle ontwikkeling en er is geen gebrek aan uitdagingen. Als onderzoeker kan men aan de slag aan een universiteit, in een onderzoeksinstituut of in een bedrijf.
 • De webspecialist bedenkt, ontwerpt en ontwikkelt nieuwe webtoepassingen of nieuwe versies van bestaande websites en webtoepassingen. Het kan hierbij gaan om internet- en intranetsites, webportalen, mobiele toepassingen, e-commerce systemen, e-government systemen, e-learning systemen, entertainment ...
 • De databasemanager ontwerpt en beheert databanken. Hij/zij waakt hierbij over de efficiëntie en de veiligheid van de gegevens.

De opleiding is tevens een ideale voorbereiding voor het uitbouwen van een academische of industriële onderzoekscarrière en het voorbereiden van een doctoraat. Een eigen zaak opstarten behoort eveneens tot de mogelijkheden.

 
 
 

Toelatingsvoorwaarden

Rechtstreeks:

 • Bachelor in de Computerwetenschappen
 • Bachelor in de Informatica
 • Bachelor in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen

Na schakelprogramma (59 SP):

 • Bachelor in de Toegepaste Informatica

Na voorbereidingsprogramma (59 SP):

 • Bachelor in de Industriële Wetenschappen
 
 
 

OVERSTIJG JE GRENZEN

We leren je niet alleen over de grenzen van je specialisatie of je vakgebied heen te stijgen: je kan ook over de grenzen van Vlaanderen heen stijgen door een semester lang aan een buitenlandse universiteit, bv. in Duitsland, Spanje, Zweden of Zwitserland te gaan studeren.

UITWISSELINGSMOGELIJKHEDEN

Binnen de opleiding Computerwetenschappen kan je op uitwisseling naar:

Duitsland

Spanje

Zweden

Zwitserland

Wens je meer info? Contacteer de exchange coördinator van onze vakgroep: Prof. Dr. Beat Signer