Master of Science in de Geografie

Earth and Climate
City, Society and Space
GIS and Spatial Modelling

In de masterfase heb je keuze uit drie finaliteiten

 1. Onderzoek
 2. Onderwijs
 3. Professionalisering

Onderzoeksgerichte master

Ben je gegrepen door het geografie-onderzoek en wil je het liefst hier je carrière in maken? Dan kies je voor de Engelstalige, onderzoeksgericht Master in Geography.

Je specialiseert je in één van de volgende profielen:

 • Earth and Climate
 • City, Society and Space
 • GIS, Spatial Modelling.

De opleiding laat je daarenboven toe je kennis te verbreden via modules uit andere specialisaties. Dit geeft je de mogelijkheid om je te profileren als een interdisciplinair onderzoeker. Zo verken je de raakvlakken tussen fysisch, socio-cultureel en politiek-economisch georiënteerd ruimtelijk onderzoek.

Onderwijs- en Professionaliseringsgerichte master

Zou je graag voor de klas staan? Zorg dan dat je de Specifieke Lerarenopleiding aan je diploma toevoegt. Deze opleiding bestaat uit 60 studiepunten waarvan de helft theorie en de helft stage. Je kan de Specifieke Lerarenopleiding ook integreren in je masteropleiding Geografie en spreiden over meerdere academiejaren. Neem je 15 studiepunten van de lerarenopleiding op in je bachelorprogramma en volg je de finaliteit Onderwijs in de master, dan kan je je diploma van de Specifieke Lerarenopleiding samen met je masterdiploma Geografie behalen.

Je kan ook kiezen voor een traject dat je optimaal voorbereidt op een job in de privésector of bij de overheid. In dit geval kies je voor een stage van twee maanden (15 studiepunten) en een pakket van keuzevakken gericht op je toekomstige professionele loopbaan.

Ook binnen de finaliteitsopties Onderwijs of Professionalisering, specialiseer je je in een van de volgende profielen:

 • Profiel Terrestrische ecosystemen en Global Change

In dit profiel ligt de klemtoon op de natuurwetenschappelijke aspecten van het milieu: opwarming van de aarde, ijs-klimaatinteractie, weerkundige processen, erosie en verwering, grond- en oppervlaktewater, natuurrampen, bouw en ontwikkeling van de aardkorst, natuurkunde van de aardbol, evolutie en toekomst van het milieu… Binnen deze specialisatie ontwikkel je een grondig inzicht in de fysische aspecten van het milieu en een synthetische visie op milieuprobematiek. Je verwerft een grondige bagage vaktechnische kennis om wetenschappelijk onderzoek in de geowetenschappen te kunnen begrijpen en erin te kunnen participeren. Dit onderzoek is vandaag ondenkbaar geworden zonder een grondige kennis van numerieke modellering, fundamenteel voor het opstellen van scenario’s in het kader van een verantwoord milieubeleid.

 • Profiel Stadsgeografie

In een sterk verstedelijkte wereld is er meer dan ooit nood aan een grondig inzicht in de structuur, de werking en de dynamiek van steden. Binnen deze specialisatie verdiep je je zowel in de geschiedenis van de stedelijke ontwikkeling als in de uiteenlopende theorieën over de geografie van de stad. Je doet tijdens je opleiding heel wat concrete en praktische kennis op over stedelijke planning, sociale structuur en dynamiek van steden, citymarketing, stadstoerisme, wijkontwikkeling. Je geografische kennis wordt aangevuld met economische, sociale, politieke en architecturale know-how over recente stedelijke ontwikkelingen. Bovendien wordt je ook wegwijs gemaakt in het gebruik van diverse kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden die je toelaten problemen waarmee steden vandaag kampen op een wetenschappelijk onderbouwde wijze te analyseren.

 • Profiel Ruimtelijke analyse van de omgeving

Dit profiel situeert zich in het domein van de geo-informatiekunde, een discipline op het raakvlak van geografie, cartografie en moderne informatietechnologie, die dankzij het groeiend succes van geografische informatiesystemen (GIS) en de recente ontwikkelingen op vlak van aardobservatie vanuit de lucht en via satellieten, steeds belangrijker wordt. Binnen deze specialisatie wordt je vertrouwd gemaakt met de nieuwste methoden en technieken voor geografische gegevensinwinning (teledetectie, GPS) en gegevensverwerking (opbouw en beheer van ruimtelijke databanken). Vanuit je brede achtergrond als geograaf verwerf je ook een grondig inzicht in het modelleren van complexe interacties tussen mens en milieu. Hierdoor kan je organisaties helpen bij het efficiënt aanwenden van geodata in die domeinen waar geo-informatiekunde haar belangrijkste toepassingen vindt (milieubeheer, ruimtelijke planning, transport en verkeer...).

 

Het einde is pas het begin

De toenemende belangstelling voor het milieu, de groeiende bezorgdheid omtrent stedelijke ontwikkeling en sociale ongelijkheid, de ruimtelijke planning en de recente toepassingen van digitale cartografie en geo-IT bieden geografen tal van tewerkstellingsmogelijkheden.

Geografen gaan vooral aan de slag in overheidsinstellingen en privébedrijven waar milieu- en planningsvraagstukken centraal staan, maar ook in de cartografische sector die sinds de ontwikkeling van systemen voor ruimtelijk informatiebeheer (GIS) een alsmaar groeiende afzetmarkt vormt voor jonge geografen.

Fysisch geografen zijn vooral actief in het milieubeleid, maar vinden ook vaak hun weg naar het klimaatonderzoek of de weersvoorspelling.

Sociaal geografen zijn uitstekend geplaatst om het ruimtelijk en stedelijk beleid mee vorm te geven. Als geo-informatiedeskundige kan je aan de slag in de cartografische wereld en in tal van sectoren waar GI-technologie wordt toegepast. Een deel van de geografen kiest ook voor een baan in het onderwijs.

Carrièrebegeleiding? Eén adres, het VUB Career Center

De VUB staat er bekend om ‘goeie plantrekkers’ af te leveren: kritische, zelfstandige en open-minded mensen. Toch zijn die eerste stappen op de arbeidsmarkt niet altijd even makkelijk. Het VUB Career Center geeft je net dat steuntje in de rug dat je nodig hebt. Je kunt er terecht voor individueel advies rond cv’s, gesprekstraining en jobmogelijkheden. Ook al tijdens je studies, trouwens. Zo ben jij tijdig op de hoogte wat de jobmarkt je te bieden heeft.

Lerarenopleiding

Zou je graag voor de klas staan? Zorg dan dat je de Specifieke Lerarenopleiding aan je diploma toevoegt. Deze opleiding bestaat uit 60 studiepunten waarvan de helft theorie en de helft stage. Je kan de Specifieke Lerarenopleiding ook spreiden over meerdere academiejaren. Volg je de specialisatie optie Onderwijs in de master, dan heb je al 30 studiepunten van de Specifieke Lerarenopleiding behaald.

 

In deze brochure kan je een overzicht vinden van alle jobuitwegen voor geografen!

Toelatingsvoorwaarden en meer info

Rechtstreeks:

 • Bachelor in de Geologie met afstudeerrichting Geografie
 • Bachelor in de Geografie

Na voorbereidingsprogramma:

 • Academische bachelors op dossier

Na schakelprogramma:

 • Professionele bachelors op dossier

De wijde wereld in

Als geografiestudent volg je niet alleen hoor-en werkcolleges. Ieder jaar vertrek je meermaals op excursie. We bezoeken niet alleen fysisch geografisch interessante gebieden zoals de Alpen, Noord-Franse kust, Frans Centraal Massief (onder andere vanwege vulkanisme), maar ook grote steden zoals Berlijn, Parijs, Barcelona en Londen. Tijdens de excursies merk je pas echt wat het is om aan de VUB te studeren: indivuele begeleiding, direct contact met je proffen en assistenten. Excursies blijken niet alleen onvergetelijke herinneringen uit je studententijd te zijn, maar het zijn ook uitstekende gelegenheden om je theoretische kennis toe te passen. Meteen de reden waarom terreinwerk en excursies zo’n grote plaats innemen aan de VUB, al van het eerste jaar.

Smaken de buitenlandse excursies naar meer? Denk dan eens aan steden als Parijs, Utrecht, Wenen en Stockholm: hier kun je vanaf je derde bachelorjaar naar toe op Erasmusuitwisseling. Voorts zijn er ook een hele rits andere mogelijkheden om op uitwisseling te gaan voor studie, thesis of stage, zowel binnen als buiten Europa.

Binnen deze opleiding kan je op Erasmusuitwisseling naar:

België

Frankrijk

Duitsland

Nederland

Oostenrijk

Spanje

Zweden

Zwitserland

Wens je meer info? Contacteer de exchange coördinator van onze vakgroep: Prof. Dr. Bas Van Heur