Master of Science in de Wiskunde

Meesterlijk door je master

Hou jij van abstract denken en stel je graag alles in vraag? Wil je je specialiseren in de fundamentele aspecten van de wiskunde of je verdiepen in domeinen zoals codetheorie, algebra, topologie, kanstheorie of toegepaste wiskunde? Interesseer je je voor de nieuwste ontwikkelingen en spitstechnologieën in de wiskunde en wil je daartoe creatief bijdragen? Ben je geboeid door toepassingen van de wiskunde in het dagelijkse leven zoals muziek of kunst? Wil je je kennis delen en denk je aan een loopbaan in het onderwijs of kijk je eerder uit naar een onderzoeksloopbaan? Wil je een loopbaan uitbouwen in de sector van de financiële wiskunde en/of het actuariaat? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou!

Deze master biedt een stevige theoretische opleiding en de mogelijkheid om je kritisch denken te ontwikkelen. Zo behaalde VUB-alumnus Jean Bourgain als enige Vlaamse wiskundige tot nu toe, de Fields-medaille. Daarnaast heb je een grote vrijheid in de samenstelling van je programma en de mogelijkheid om een aantal vakken te volgen aan de Universiteit Antwerpen, de Université Libre de Bruxelles of aan een andere faculteit.

Je maakt tijdens de masterfase van deze opleiding een keuze tussen drie verschillende afstudeerrichtingen, met toekomstmogelijkheden in de academische wereld, in de privésector of in het onderwijs. Wanneer je kiest voor de afstudeerrichting onderwijs heb je de mogelijkheid om gedurende de masterfase reeds een gedeelte van de vereiste stage af te leggen.

Tot slot heb je ook de gelegenheid om een deel van je programma in het Engels te volgen of een deel van je master in het buitenland te verwezenlijken.

Blik op je master

Je kan rekenen op een breed programma waarbij de expertise over de onderzoeksdomeinen van verschillende universiteiten gebundeld is. Hierdoor kan je je studies perfect afstemmen op je persoonlijke interesses. Naast het verplichte gedeelte kan je kiezen uit een lijst van basisopleidingonderdelen en profileringsopleidingsonderdelen. Er is een evenwichtige verdeling van hoorcolleges, oefeningensessies en zelfstandige projecten. Het programma laat ruimte vrij voor zelfstandig werk en de organisatie en de planning van taken. Tijdens je masterproef verricht je diepgaand onderzoek waardoor je wordt voorbereid om relevante, originele en innoverende oplossingen voor hedendaagse problemen uit te werken.

Opbouw

De verdeling van het aantal studiepunten is afhankelijk van de afstudeerrichting.

  • Verplicht gedeelte
  • Basisopleidingsonderdelen
  • Profileringsopleidingsonderdelen
  • Masterproef: 30 SP

 

 

In de master Wiskunde kies je uit drie afstudeerrichtingen:

Fundamentele wiskunde

Deze richting is het meest op onderzoek georiënteerd. Wiskunde is geen statische wetenschap, ze breidt voortdurend uit. Nieuwe begrippen en denkpatronen leiden tot innoverende ideeën en praktische toepassingen. Het is vooral dit creatieve aspect van de wiskunde dat de onderzoeker een enorme voldoening geeft. Aan de Vrije Universiteit Brussel werken we in de volgende onderzoeksdomeinen: Algebra, Kanstheorie en Statistiek, Topologie en Categorietheorie en Operator Algebra’s. Algebra bestudeert verzamelingen van objecten, uitgerust met één of meerdere bewerkingen. Een eenvoudig voorbeeld zijn de gehele getallen met de optelling en de vermenigvuldiging. De symmetrieën van een concreet object zoals een briefomslag vormen ook een zekere algebraïsche structuur die gebruikt wordt in de afstempelmachines van de post. Kanstheorie en Statistiek bestudeert modellen voor situaties waar het toeval een rol speelt. Kanstheorie en Statistiek worden ook toegepast in de Financiële Wiskunde en Actuariële Wetenschappen. Topologie en Categorietheorie is gegroeid uit de meetkunde en bestudeert onze ruimte en ook meer abstracte ruimten via transformaties die de structuur van de ruimte bewaren. De Categorietheorie bestudeert de verbanden tussen verschillende takken van de wiskunde en geeft de mogelijkheid om inzichten en technieken van een tak naar de andere te vertalen. De theorie van operator algebra’s tenslotte vormt een brug tussen algebra en topologie. Ze is bijvoorbeeld van nut om niet-periodieke betegelingen van het vlak te beschrijven, zoals de Penrose-betegeling. De oorsprong van deze theorie is te vinden in de wiskundige grondslagen van de kwantummechanica.

Onderwijs

Onderwijs omvat een reeks pedagogische opleidingsonderdelen en een opdrachtenstage. Na het beëindigen van je masteropleiding rond je je lerarenopleiding af met een LIO-loopbaan of met een stage. Wie leraar wiskunde wil worden in de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs, moet daarvoor een vereist diploma hebben in combinatie met een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Het vereist diploma haal je met je Master Wiskunde, het bewijs van pedagogische bekwaamheid kan je behalen door de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) te volgen aan de VUB. Die SLO kan je op twee manieren halen: via een apart jaar na je masteropleiding of verkort als je voor de afstudeerrichting onderwijs kiest. Wie voor de afstudeerrichting Onderwijs kiest in zijn masteropleiding, heeft een serieus streepje voor. Deze afstudeerrichting versnelt aanzienlijk het afronden van de SLO, doordat zogoed als alle theoretische vakken van de lerarenopleiding ingedaald worden in het masterprogramma. De theoretische vakken die niet ingedaald werden, kunnen reeds in het 3de bachelorjaar ook in het flexibel deel van de bacheloropleiding gekozen worden.

Financiële en Toegepaste Wiskunde

Dit is vooral gericht op economische, financiële en digitale toepassingen. Met vakken zoals Financiële wiskunde, Multirooster en multischaal oplossingsmethoden en Harmonische en Wavelet analyse bereid je je voor op een carrière in het bedrijfsleven, zoals het bankwezen of de ICT-sector. Dat wiskundigen zeer gegeerd zijn omwille hun sterk analytisch inzicht en daardoor op allerlei, op het eerste zicht misschien wel onverwachte en verrassende, plaatsen opduiken in het beroepenveld kan je zien in de brochure “100 beroepen voor wiskundigen en fysici”. Deze afstudeerrichting laat natuurlijk ook onderzoek toe.

Het einde is pas het begin

In steeds meer takken van onze maatschappij worden mathematische modellen gehanteerd en wordt de materie alsmaar complexer. Denk maar aan tekenprogramma's van architecten, de allernieuwste animatiefilms, beeldcompressie...

Bedrijfsleven of onderzoek

Wiskundigen zijn juist opgeleid om complexe problemen efficiënt en correct op te lossen. Dat maakt van hen zeer gegeerde medewerkers voor allerlei bedrijven. Het merendeel van onze afgestudeerde wiskundigen vindt een loopbaan in de bedrijfswereld, zoals o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, andere soorten bedrijven waar men statistische analyses nodig heeft, overheidsinstellingen (bv. het Nationaal Instituut voor de Statistiek, het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie, het KMI), de farmaceutische sector, informaticabedrijven of informatica-afdelingen van bedrijven. Daarnaast kan je je ook toeleggen op academisch wiskundeonderzoek in België of buitenland.

Lesgeven

Uiteraard kan je ook in het onderwijs stappen om zo je passie voor wiskunde door te geven aan een nieuwe generatie wetenschappers of kan je je toeleggen op academisch wiskundeonderzoek.

Wie leerkracht wiskunde wordt, zal met overgave de logische, abstracte manier van redeneren aan leerlingen overbrengen en met hen een wereld van patronen, structuren en formules ontdekken. De maatschappelijke rol van de leraar wiskunde mag niet onderschat worden, de leerkracht wiskunde is de schakel om leerlingen te motiveren om later een wetenschappelijke of technische richting aan te vatten. Daarnaast is wiskunde het vak bij uitstek om leerlingen scherp, kritisch, logisch, zelfstandig en onderzoekend te leren redeneren. In tegenstelling tot wat soms wel eens gedacht wordt, kiezen niet alle wiskundestudenten voor een job in het onderwijs. Onze afgestudeerden vinden hun weg in een brede waaier van beroepen en minder dan een kwart kiest nog resoluut voor het onderwijs. Te weinig: er is een bijzonder groot tekort aan universitair opgeleide leraars wiskunde.

Een overzicht van de  Specifieke lerarenopleiding wetenschappen en ingenieurswetenschappen vind je hier.

 

In deze brochure kan je een overzicht vinden van alle jobuitwegen voor wiskundigen!

Toelatingsvoorwaarden en meer info

Rechtstreeks:

  • Bachelor in de Wiskunde

Via geïndividualiseerd bachelortraject:

  • Bachelor in het Onderwijs: secundair onderwijs
  • Bachelor in de Industriële wetenschappen
  • Bachelor in de Fysica
  • Bachelor in de Fysica en de Sterrenkunde
  • Bachelor in de Ingenieurswetenschappen (ongeacht verdere kwalificatie en afstudeerrichting)

Internationale kansen

Wist je dat je ook naar het buitenland kan tijdens je studies Wiskunde aan de VUB? Dit kan via het bekende Erasmus+ programma, maar ook via een hele rist andere mogelijkheden binnen en buiten Europa. Ofwel kies je om een semester te studeren aan een Europese universiteit, ofwel ga je voor je masterproef (tweede masterjaar) naar een universiteit in het buitenland.

Binnen deze opleiding kan je op Erasmusuitwisseling naar:

Italië

Kroatië

Polen

Spanje

Wens je meer info? Contacteer de exchange coördinator van onze vakgroep: Prof. Dr. Kenny De Commer