Laboratorium voor Cellulaire Genetica:

Onderzoeksgroep van Guy Smagghe

Insectenfysiologie

Onderzoeksthema’s:

Het onderzoek van deze jong groep concentreert zich op 2 thema's:

 

Milieubiologie, (eco)toxicologie en risico-schatting van gebruik van pesticiden en andere milieurelevante stoffen op nuttige insecten. In ons werk gebruiken we de inheemse aardhommel Bombus terrestris die ecologisch en economisch zeer belangrijk is voor de bestuiving van planten. Dit onderzoek is in samenwerking met Biobest NV te Westerlo.

 

 

 

Cel- en ontwikkelingsonderzoek met volledige insecten en stamcellen in vitro naar nieuwe factoren voor groei en ontwikkeling van de insectendarm: uniek ontwikkelingsproces van metamorfose bij insecten / model voor vertebraten, darmkanker,... / nieuwe targets milieuvriendelijke bestrijding resistente plaaginsecten.


© 2006• Laboratory of Cell Genetics • VUB • Brussels - Belgium • guy.smagghe@vub.ac.be