Laboratorium voor Cellulaire Genetica:

Onderzoeksgroep van Guy Smagghe

Insectenfysiologie

Ons team

Prof. Dr. ir. Guy SMAGGHE - Laboratorium voor Cellulaire Genetica (CEGE)

Expertise: Onderzoek spitst zich toe op het unieke ontwikkelingsproces van metamorfose bij insecten. Aandacht gaat naar de hormonale regeling van dit proces en de interactie tussen hormoon en zijn receptor wordt onderzocht, samen met het proces van celdifferentiatie en -afbraak in combinatie met groeifactoren/peptiden.

Vrije Universiteit Brussel - Campus Oefenplein
Gebouw F - Verdieping 7 - Lokaal 423
Tel : 02/ 629.34.09
E-mail: guy.smagghe@vub.ac.be

 

Lic. Veerle MOMMAERTS - Laboratorium voor Cellulaire Genetica (CEGE)

Vrije Universiteit Brussel - Campus Oefenplein
Gebouw F - Verdieping 7 - Lokaal 431B
Tel: 02/629 34 27
E-mail: vmommaer@vub.ac.be

 

Terug naar boven

© 2006• Laboratory of Cell Genetics • VUB • Brussels - Belgium • guy.smagghe@vub.ac.be