The Beautiful Impact Of Mathematics In Society - BIMS V

21/09/2022 - 08:30

 

Wiskunde en Data Science voor Onderwijs, Industrie en Maatschappij.

Wiskunde speelt een steeds belangrijkere rol in alle lagen van de maatschappij. Iedereen weet dat ingenieurs en wetenschappers wiskunde gebruiken, maar wist je dat wiskunde aan de basis ligt van niet minder dan 2.300.000 jobs in Nederland, wat overeenkomt met 30% van het BNP van de Nederlandse economie? (https://platformwiskunde.nl/rapport-deloitte/) Toch moeten we niet alleen naar deze cijfers kijken om de impact en het belang van wiskunde te begrijpen. De wiskunde, in samenspel met haar toepassingsgebieden, is in staat om de maatschappij fundamenteel te veranderen!

Wiskunde kan bijvoorbeeld levens redden, zoals je kan lezen in dit recent artikel uit de New Scientist: https://www.newscientist.nl/premium/met-wiskunde-kun-je-levens-redden/. Op basis van grote hoeveelheden beschikbare data, kan men analyseren waar optimaal ambulances geparkeerd moeten worden om sneller patiënten in nood te kunnen bereiken. Van prof. dr. ir. Liesbet Geris (KUL en ULg) zullen we leren Waarom wiskunde patiënten misschien overbodig kan maken. Digital Health levert een derde voorbeeld waarin dankzij efficiënte wiskundige analyse van data een enorme winst gemaakt kan worden op vlak van preventie, zodat men gezondheidsproblemen kan voorspellen en voorkomen in plaats van ze te moeten behandelen. Al deze toepassingen illustreren de fundamentele rol van wiskunde binnen het toepassingsgebied Data Science. De mogelijkheden die de moderne data science biedt, zijn immens. Denken we maar aan het gebruik van artificiële intelligentie in de medische sector en tientallen andere industriële sectoren.

We leven in het datatijdperk, al dan niet zonder het te beseffen. Data is overal, maar wat doe je ermee? Sommige industriële problemen hebben geavanceerde oplossingen nodig om daarmee om te gaan. Van dr. Tim Hellemans (ORTEC) zullen we leren hoe je met wiskunde deze bedrijfskundige problemen kunt aanpakken. Daarmee wordt ook geïllustreerd hoe wiskunde bijdraagt aan de cijfers, dus aan jobs en BNP.

Al deze voorbeelden illustreren dat de geschiedenis van de wiskunde zich steeds herhaalt: dankzij vooruitgang in fundamentele wiskunde worden nieuwe, onverwachte en geavanceerde toepassingen in bijvoorbeeld data science mogelijk, en omgekeerd levert de interactie tussen de wiskunde en haar toepassingsgebiedennieuwe problemen én oplossingen aan in zowel de fundamentele en toegepaste wiskunde. Het onderzoek in de wiskunde is dus springlevend! De ware aard van de wiskunde blijft echter wat hij is: via wiskundig redeneren worden blijvende, abstracte waarheden geproduceerd die inzetbaar zijn in uiteenlopende contexten. There is no such business as math business. Daarom zijn wiskundigen ook zo gegeerd in een industriële context, zoals we zullen vernemen van dr. An De Wispelaere (Conundra). Ze zal ons ook illustreren dat dankzij doorgedreven wiskundige redeneringen er steeds betere algoritmen ontwikkeld kunnen worden voor schier onoplosbare praktische problemen.

Van het hoger onderwijs wordt verwacht dat het afgestudeerden aflevert die breed inzetbaar zijn. Gelukkig kan je in België nog steeds afstuderen als wiskundige, waardoor je aan dat profiel voldoet. Aan het secundair onderwijs worden eveneens grote verwachtingen gesteld. Vaardigheden zoals digitale geletterdheid zijn geen onredelijke eis als je denkt aan de evolutie in onze maatschappij. Daarom laten we ook dr. Didier Deses (VUB, onderwijs) aan het woord. Hij zal zich specifiek richten tot leerkrachten, en het hebben over verantwoorde digitalisering in het wiskunde-onderwijs. Tenslotte stellen we ook onze eigen vernieuwde opleiding Wiskunde en Data Science voor.

Wiskunde is niet alleen een harde wetenschap. Het is eveneens een vorm van kunst. Het vereist niet alleen abstract redeneren, maar ook een flinke dosis creativiteit. En ja, wiskundigen vinden wiskunde mooi en zijn trots op de wiskunde! In Wiskunde, muziek en zwarte gaten maakt dr. Valery Vermeulen (wiskundige, data scientist, muzikant) een synthese waarin al deze aspecten hoorbaar aan bod komen! Hij levert o.a. een muzikale interpretatie van data afkomstig uit het universum.

Het congres vindt plaats op de Brussels Humaties, Sciences & Engineering Campus van de Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Elsene, in auditorium Q.A. 

Dit is het overzicht van de hele dag

 • 8:30: onthaal en registratie
 • 9:15: opening door prof. dr. Jan Danckaert, rector van de Vrije Universiteit Brussel. 
 • 9:30 – 10:30: An De Wispelaere, There is no business like math business
 • 10:30 – 11:00: Wiskunde en Data Science @ VUB: voorstelling van de vernieuwde opleiding
 • 11:00 – 11:30: koffiepauze
 • 11:30 – 12:30: Liesbet Geris, kunnen wiskundige modellen patiënten overbodig maken in de geneeskunde?
 • 12:30 – 12:45: Jannes Baert en Kimberly Vidts, Data Traineeship @ORMITTALENT
 • 12:45 – 14:00: lunchpauze en jobfair met vertegenwoordigers van Conundra, ORTEC, ORMITTALENT, YPTO, SIA Partners.
 • 14:00 – 15:00: Tim Hellemans, Data is overal, maar wat doe je ermee?
 • 15:00 – 15:30: Didier Deses, Verantwoorde digitalisatie van het wiskunde-onderwijs.
 • 15:30 – 16:00: koffiepauze
 • 16:00 – 17:00: Valery Vermeulen, Muziek, wiskunde en zwarte gaten.
 • 17:00 – 17:15: Afsluiting

 

Deelname en registratie

Deelname aan dit congres kan na registratie en betaling van 25 euro via onderstaande link.

Tijdens het registratie proces kan u ook aanduiden of u een attest van navorming wenst.

Leerkrachten kunnen hun leerlingen meebrengen, leerlingen nemen gratis deel! We houden minstens 150 plaatsen vrij voor leerlingen. Tijdens het registratieproces kan je aangeven of je graag leerlingen meebrengt, en wordt je gevraagd om een schatting op te geven van het aantal. Wie leerlingen wenst mee te brengen, zal uiterlijk in september gevraagd worden om het precieze aantal op te geven. Van zodra het gereserveerde aantal plaatsen ongeveer bereikt wordt, is het mogelijk dat we de registratie voor leerlingen moeten afsluiten.

Registreer je hier!