Cartography and GIS

Master's theses

2020

Willem Boonen
Improved cloud masking in Sentinel-2 imagery using deep learning: developing a pipeline for semantic cloud segmentation with a U-Net architecture | Master of Geography (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Cédric Haex
Developing sealed surface mapping models at a regional scale using Sentinel-2 data: an application on Flanders | Master of Geography (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Kyle Heidtbrink
Expatriate use and experience of urban green space in Brussels and the perceptions of and attitudes toward nature-based solutions | Master of Geography (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

2019

Killian Paenen
Viewshed-based modelling of structural landscape characteristics: application to Flanders | Master of Geography (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters (VUB), co-promoter: Dr. Kristof Van Tricht (VITO)

2018

Eline Smets
Estimating urban land cover fractions using a machine learning approach and synthetic mixing of training data: application on the Brussels metropolitan area | Master in Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Jonas Vercoutter
Assessing the impact of hazards on citizen's accessibility to health care: development of a hazard impact accessibility tool and application on Grande Comore, Union of the Comoros | Master in Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters, co-promoter: Prof. dr. Matthieu Kervyn

Thimm Zwiener
Semiautomated clustering of hyperspectral imagery for urban mapping using HDBSCAN and a neural network autoencoder | Master of Geography (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters, co-promoter: Dr. Kyriakos Efthymiadis

2017

Layla Borremans
Urban sprawl in Flanders, Analysis of its spatio-temporal aspects and its current footprint | Master of Geography (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

2016

Joost Neujens
Earth observation based mapping of imperviousness for rainfall-runoff estimation: impact of land-cover mapping approach on rainfall-runoff estimation in the Biala catchment, Poland | Master of Geography (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters, co-promoter: Prof. dr. J. Chormanski

Jo Van Assche
Agent based modelling of residential activity within Belgium | Master of Geography (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

2015

Lien Bakelants
Applying the NDVI to unravel spatio-temporal variation of biological recovery on lava flows | Master of Geography (WE)
Promoter: Prof. dr. Matthieu Kervyn, co-promoter: Prof. dr. Frank Canters

Daan Stoks
Populatieschatting op  basis van hoge resolutie satellietdata. Een case study in Moroni, De Comoren | Master in de Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Wouter Vermeyen
Hyperspectral analysis of surface materials for water balance estimation in urbanized areas. A case study on the Brussels Capital Region | Master of Geography (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters, co-promoter: Dr. Boud Verbeiren

Annelies Verstraelen
Vegetation colonization on lava flows and its implication by means of spectral unmixing | Master of Geography (WE)
Promoter: Prof. dr. Matthieu Kervyn, co-promoter: Prof. dr. Frank Canters

2014

Ines De Doncker
Improving extraction of urban density and extent from stable nighttime data provided by VIIRS | Master in de Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Min Tang
Impact of urban morphology on land surface temperature: case study of the Brussels Capital Region | Master of Geography (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

2013

Koen De Munter
Modeling impervious surface cover distribution in Flanders | Master in de Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters, co-promoter: Dr. Tim Van de Voorde

Ann De Schutter
Remote sensing and mapping of volcanic ash layer and vegetation recovery | Master in de Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Matthieu Kervyn, co-promoter: Prof. dr. Frank Canters

Yannick Neuteleers
Op zoek naar de optimale locaties van intermodale terminals: een GIS-analyse voor België | Master in de Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Cathy Macharis, co-promoter: Prof. dr. Frank Canters

2012

Bavo Dhaene
Dasymetrische kartering van de bevolkingsspreiding in Vlaanderen: een vergelijking van alternatieve ruimtelijke predictiemodellen | Master in de Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Tom Van Geenhoven
Ontwikkeling van een contextuele benadering om landgebruik uit hoge resolutie bodembedekkingskaarten af te leiden | Master in de Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters, co-promoter: Dr. Tim Van de Voorde

2011

Kasper Cockx
Het bouwblok en "quality of life", een typologie van de Antwerpse leefomgeving op basis van een "sliding neighbourhood"-benadering | Master in de Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Alois De Crem
Ruimtelijke analyse omtrent de evolutie van bereikbaarheid van postale diensten aangeboden door bpost aan particulieren in Vlaanderen | Master in de Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Benjamin De Petter
Ruimtelijke analyse van ongevallenconcentraties op Vlaamse snelwegen: identificatie van gevaarlijke segmenten op basis van geregistreerde letselongevallen (2003-2007) | Master in de Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Cathy Macharis, co-promoter: Prof. dr. Frank Canters

Karel De Vuyst
Analyse van de verstedelijkingsdynamiek in en rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de hand van medium resolutie satellietdata (1978-2001) | Master in de Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

2010

Tomas Crols
Ontwikkeling van optimale equivalente kaartprojecties voor globale toepassingen | Master in de Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Gert Druyts
Analyse van stedelijke morfologie en landgebruik met behulp van remote sensing en ruimtelijke maten: een case study op Istanbul | Master in de Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Jenny Segers
Karakterisering van de stedelijke morfologie en het landgebruik aan de hand van remote sensing data en ruimtelijke maten, toegepast op de Greater Dublin Area | Master in de Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

2009

Celine Vankeirsbilck
Bepaling van quality-of-life indicatoren voor Brussel aan de hand van remote sensing en socio-economische data | Master in de Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Irina Van Mulders
Analyse van de evolutie van de groene ruimte in Brussel en de Brusselse Rand aan de hand van medium resolutie satellietdata | Master in de Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

2007

Rutger Dujardin
Remote sensing study of a possible impact crater: The Luizi structure, Katanga, Congo Democratic Republic | Licentie Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Philippe Claeys, co-promoter: Dr. Jonathan Cheung-Wai Chan

Sven Vanderhaegen
Karakterisering van stedelijke morfologie aan de hand van remote sensing data, toegepast op Brussel | Licentie Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Rob Vangeneugden
Een GIS-model voor het intermodaal terminallandschap in België: opbouw en simulaties | Licentie Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Cathy Macharis, co-promoter: Prof. dr Frank Canters

Jeroen Vlaeminck
Kartering van stedelijk groen in Brussel en omgeving aan de hand van Landsat ETM+ data | Licentie Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

2006

Laurent Coppens
Object-geörienteerde classificatie van stedelijke gebieden aan de hand van IKONOS gegevens | Licentie Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Marc M. Delgado
Spatial analysis of access to services and resources: A GIS approach to assess sustainable rural livelihoods in the upland community of Claveria, Misamis Oriental, Philippines | Master Programme in Human Ecology (GF)
Awarded the 2006 Development Cooperation Prize given by the Belgian Minister for Development Cooperation
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Sarah De Serrano
Inventarisatie van en onderzoek naar niet-geïdentificeerde brownfields in de 19de eeuwse gordel rond Gent met behulp van een GIS | Master na Master in Milieu-expertise (GF)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Thanh Duong Nguyen
Multi-resolution impervious surface mapping for improved runoff estimation at catchment level | Master in Environmental Sciences and Technology (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

2005

Bert Bossyns
Onderzoek naar het gebruik van satellietbeelden bij de inventarisatie van verharde oppervlakten door openbare diensten in het kader van de reductie van bestrijdingsmiddelen | Master na Master in Milieu-expertise (GF)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Tim De Roeck
Sub-pixel classificatie van Landsat ETM+ voor de kartering van ondoorlaatbare oppervlakten in verstedelijkte gebieden | Licentie Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

2004

Kevin Gardedieu
Analyse van veranderingen in het landgebruik in Ca Mau, Zuid-Viet Nam aan de hand van satellietbeelden | Diploma in de Gespecialiseerde Studies Milieudeskundige (GF)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Kristel Penné
Kartering van ondoorlaatbare oppervlakten op basis van sub-pixel classificatietechnieken | Licentie Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

2003

Eva De Clercq
Studie van de bereikbaarheid van buurtparken in de stad | Enig jaar Gediplomeerde in de Aanvullende Studies van Menselijke Ecologie (GF)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Barbara Lambrecht
Onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van luchtfoto’s en zeer-hoge-resolutie satellietbeelden voor het detecteren van milieuveranderingen en het gebruik van deze technieken ten behoeve van milieu-effectenrapportering | Diploma in de Gespecialiseerde Studies Milieudeskundige (GF)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Sylvie Somers
Postclassificatie van zeer Hoge Resolutie Satellietbeelden van Stedelijke Gebieden | Licentie Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

2002

Liesbeth Reekmans
Classificatie van stedelijk Landgebruik op basis van Zeer Hoge Resolutie Satellietgegevens | Licentie Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Jasper Van Doninck
Sub-pixel classificatie van Landsat ETM+ data in stedelijke gebieden | Licentie Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

2001

Jan Antheunis
Habitatmodellering van de kerkuil (Tyto alba) in het Hageland | Licentie Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Anja Decoster
Schatting van het sub-pixel aandeel van bodembedekkingsklassen voor Europa op basis van VGT-gegevens | Licentie Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Lennie Van de Keer
Optimalisatie van continentale kaartprojecties voor gebruik in de kleinschalige atlascartografie | Licentie Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Frank Canters

2000

Roel Deknopper
Definitie van een geschikte index voor het ontwikkelen van projecties voor wereldkaarten met een minimale oppervlakte- en vormvertekening | Licentie Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Hugo Decleir
Co-Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Kim Rip
Ontwikkeling van een applicatie voor de-aggregatie van ruimtelijke gegevens toegepast op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Licentie Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Hugo Decleir
Co-Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Anton Van Rompaey
De integratie van technieken uit de Artificiële Intelligentie in een Geografisch Informatiesysteem voor het simuleren van bodemgebruiksveranderingen | GAS Toegepaste Informatica (TW)
Promoter: Prof. dr. Hugo Decleir
Co-Promoter: Prof. dr. Frank Canters

Boud Verbeiren
Toepassing van een netwerkanalyse ter bepaling van de mogelijkheden van intermodaal binnenvaart/weg transport in België | Licentie Geografie (WE)
Promoter: Prof. dr. Hugo Decleir
Co-Promoter: Prof. dr. Frank Canters