Geography Department
City - Society - Earth - Climate - Spatial Modelling

 

07/09/2022 - 16:00

Jonas Van Breedam behaalde op 7 september 2022 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Modelling the early Cenozoic Antarctic ice sheet history'

Jonas Van Breedam obtained on September 7, 2022 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Modelling the early Cenozoic Antarctic ice sheet history'

Promotor: Prof. dr. Philippe Huybrechts

Co-promotor: Prof. dr. Michel Crucifix

19/08/2022 - 15:00

Laura Deruytter behaalde op 19 augustus 2022 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'The repurposing of utility companies in Flanders: Institutional bricolage by the local state under budgetary restraint and financialized capitalism'

Laura Deruytter obtained on August 19, 2022 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: 'The repurposing of utility companies in Flanders: Institutional bricolage by the local state under budgetary restraint and financialized capitalism'

Promotor: Prof. dr. David Bassens

14/06/2022 - 15:00

Griet Juwet behaalde op 14 juni 2022 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Energietransitie als hefboom voor ruimtelijke en maatschappelijke transformatie. Een verkenning van de rol van planning en ontwerp in de verspreid verstedelijkte context van Vlaanderen'

Griet Juwet obtained on June 14, 2022 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Energy transition as a catalyst for spatial and sociopolitical transformation. Exploring the role of planning and design in the dispersed urban context of Flanders'

Promotors: Prof. dr. Michael Ryckewaert, Prof. dr. Fabio Vanin

24/05/2022 - 11:15

Voorziene startdatum: 15/09/2022
Looptijd/duur contract: 1 jaar (jaarlijks hernieuwbaar tot max. 6 jaar)
Deadline voor kandidaatstelling: 15/06/2022

Omschrijving van de opdracht
Onderwijs

Ondersteuning academisch onderwijs:
• Oefeningen- en practicabegeleiding in bachelor- en masteronderwijs: cartografie, geo-informatiekunde en aardobservatie
• Tutoring bachelorstudenten en begeleiding van bachelorpapers en masterthesissen
• Bijdrage tot de ontwikkeling en coördinatie van transversaal projectonderwijs

28/04/2022 - 16:00

Mohammad Abdul Quader behaalde op 28 april 2022 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Assessing the spatial variation of risk from coastal hazards and risk reduction strategies along the coast of Bangladesh'

Mohammad Abdul Quader obtained on April 28, 2022 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Assessing the spatial variation of risk from coastal hazards and risk reduction strategies along the coast of Bangladesh'

Promotor: Prof. dr. Matthieu Kervyn De Meerendre

09/12/2021 - 15:00

Bosco Bwambale behaalde op 9 december 2021 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Theorie en praktijk van de integratie van inheemse kennis en wetenschap voor de vermindering van het risico op rampen: Een socio-epistemische casestudie van overstromingen in de Rwenzori (Oeganda)'.

Bosco Bwambale obtained on December 9, 2021 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Theory and praxis of integrating indigenous knowledge and science for Disaster Risk Reduction: A socio-epistemic case study of floods in the Rwenzori (Uganda)'

Promotors: Prof. dr. Matthieu Kervyn, Dr. Martine Nyeko, Prof. dr. Moses Muhumuza

05/10/2021 - 14:30

The Geography Department (Cartography and GIS - CGIS research group and Cosmopolis Centre for Urban Research) in collaboration with the Sociology Department (Interface Demography - ID research group) of the Vrije Universiteit Brussel (VUB), are seeking a motivated candidate for a full time PhD position in the field of urban greening and environmental justice in the framework of the project GREENEQUITIES. This doctoral project will be carried out under the co-supervision of Prof. Dr. Francesc BARÓ (CGIS, Cosmopolis, ID), Prof. Dr. Frank CANTERS (CGIS) and Prof. Dr. Sylvie GADEYNE (ID).

01/07/2021 - 16:00

Frederik Priem behaalde op 1 juli 2021 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Modellering van bodembedekkingsgerelateerde impact van stedelijke groei: een benadering gebaseerd op teledetectie en scenario-analyse'

Frederik Priem obtained on July 1, 2021 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: 'A remote sensing and scenario-driven modelling approach for assessing land-cover related impacts of urban growth'

Promotor: Prof. dr. Frank Canters

 

 

25/03/2021 - 16:00

Antoine Dille behaalde op 25 maart 2021 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Remote sensing van traag bewegende aardverschuivingen in de tropen: de invloed van natuurlijke en antropogene factoren

Antoine Dille obtained on March 25, 2021 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: Remote sensing of slow-moving landslides in the tropics: natural and anthropogenic controls

Promotors: Prof. dr. Matthieu Kervyn, Dr. Olivier Dewitte, Dr. François Kervyn

 

Pages