Vakgroep Biologie

Algemene info     /     Voor Bachelorstudenten      /    Voor Masterstudenten

Deze webpagina bevat nuttige informatie, richtlijnen en documenten die je helpen bij het succesvol doorlopen van je opleiding Biologie.
Staat de informatie die je zoekt niet op deze pagina? Mail dan naar het Secretariaat van de Vakgroep of, voor specifieke vragen, naar de relevante contactpersoon. Een lijst van de vakgroepleden en hun bijkomende administratieve bevoegdheden vind je via de "Wie is Wie" link in het menu hierboven.

 

Algemene info

Activeren van je VUB NetID.

Een van de eerste zaken die je in orde moet brengen is je VUB account. Een VUB NetID laat je toe je e-mail account aanmaken en gebruiken, het draadloos netwerk van de campus te gebruiken, en in te loggen op My.VUB, SelfService Studenten (o.a. om je in te schrijven voor opleidingsonderdelen), en het online leerplatform Pointcarré, Je kan je NetID activeren via deze link. Een handleiding vind je hier.

 

Inschrijven voor opleidingsonderdelen.

Sinds kort werkt de universiteit met nieuwe software voor haar administratie. Een onderdeel van de software is het portaal Selfservice Studenten. Op dit portaal kan je:

 • je inschrijven voor opleidingsonderdelen
 • jouw persoonsgegevens beheren (adres, telefoon, e-mail,…)
 • je studiegegevens bekijken (inschrijvingen, behaalde punten,…)
 • de status van je betalingen nagaan

Inloggen doe je met je NetID en paswoord (indien je dit al hebt aangemaakt; zie boven). Voor het inschrijven op opleidingsonderdelen gelden de volgende deadlines:

 • Deadline voor registratie van je opleidingsonderdelen 1e semester en jaaropleidingsonderdelen: 15 oktober.
 • Deadline voor registratie van je opleidingsonderdelen 2e semester: 28 februari.

Indien je bent ingeschreven in een initiële bachelor- of masteropleiding zal het opgenomen aantal studiepunten in mindering worden gebracht van je beschikbare leerkrediet.
 

Canvas, het online leerplatform

Canvas is het online leerplatform van de VUB dat je toegang biedt tot de opleidingsonderdeelfiches (met beschrijvingen van elk opleidingsonderdeel, beschrijving van de toegepaste examenvormen), en didactisch materiaal toegepast tijdens de les (bvb. slideshows, pdfs van artikels, …). Surf naar https://canvas.vub.be en log in met je VUB-e-mailadres (jevoornaam.jeachternaam@vub.be) en wachtwoord.

 

Les- en examenroosters

Lesroosters voor de opleiding "Bachelor of Science in de Biologie" en alle afstudeerrichtingen van de opleidingen "Master of Science in de Biologie", "Master of Science in Biology" en "MSc in Marine and Lacustrine Sciences and Management (Oceans and Lakes)" kunnen geraadpleegd worden via deze link.
 

Docenten en Assistenten

Een lijst van alle docenten en assistenten die je zal ontmoeten tijdens je opleiding, hun specifieke taken en verantwoordelijkheden, en hun contactdetails vind je via de link "Wie is wie" in het menu bovenaan.
 

Studiebegeleidingscentrum (SBC)

Het StudieBegeleidingsCentrum, kortweg SBC, helpt je je door je studie heen te slaan op de momenten dat het moeilijk wordt. Het SBC personeel leert je om je studiemethode te verbeteren, je voor te bereiden op de examens of om te gaan met stress en faalangst. Daarnaast staan hun studentenpsychologen steeds klaar om je te helpen met studiegerelateerde problemen. Maar ook studenten die gewoon moeite hebben met één of meerdere cursussen kunnen bij hen terecht voor vakspecifieke begeleiding, individueel of in groep. Bovendien heeft het SBC een grote studieruimte waar je in alle rust kan studeren of samen aan groepstaak werkt.
Het SBC van de Faculteit Wetenschappen en Bioingenieurswetenschappen vind je in gebouw F en is toegankelijk via de Esplanade. Het Centrum is open van 9:00 tot 18:00 op maandag tot donderdag, en van 9:00 tot 20:00 op vrijdag. Je kan het SBC ook contacteren via E-mail (begeleiding@vub.be) of telefoon (02 629 23 06). Een overzicht van studiebegeleidingscursussen en –initiatieven van het SBC vind je in deze activiteitenkalender. Op de webpagina van het SBC vind je meer informatie over studiebegeleiding aan de VUB.
 

Onderwijs- en examenreglement

Zowel de opleidingen als hun examens zijn opgesteld conform het onderwijs- en examenreglement van de Faculteit Wetenschappen en Bioingenieurswetenschappen. Het onderwijsreglement bepaalt hoe een academiejaar moet ingedeeld worden, hoe het programma van een opleiding moet opgesteld worden en wat de toelatingsvoorwaarden voor studenten zijn. Het examenreglement legt vast hoe de examens in hun werk gaan, waneer ze mogen afgenomen worden, hoe en wanneer je je examens in kan zien. Je kan het onderwijs- en examenreglement van de Faculteit hier raadplegen.
 

Mondelinge examens

Mondelinge examens hebben een belangrijk aandeel in hoe je als student geëvalueerd wordt. Voor een groot aantal opleidingsonderdelen in de opleiding Biologie is een mondeling examen zelfs de belangrijkste evaluatievorm. Zelfs als je niet gewend bent aan deze vorm van examineren, is er geen enkele reden is om je ongerust te maken. Mondelinge examens vormen een flexibele en interactieve manier om je kennis en/of conceptueel inzicht te peilen in het de gegeven cursusmaterie. Bovendien biedt het persoonlijk contact de mogelijkheid aan de docent om de discussie bij te sturen en aan jou om je antwoorden te verduidelijken of te herformuleren. Na het examen kan je ook meteen feedback verwachten omtrent je prestatie. De meeste mondelinge examens gaan gepaard met een schriftelijke voorbereiding, waarbij je alle tijd krijgt om je antwoord indien gewenst schriftelijk uit te schrijven voor de mondelinge discussie met de docent start.
 

Plagiaat

Vanaf de eerste week aan de universiteit moet je verslagen schrijven en presentaties maken. Daarbij is het belangrijk dat je weet hoe diverse bronnen te raadplegen en hoe je de gevonden informatie op de juiste manier weergeeft met een bronvermelding. Het overnemen van passages uit gepubliceerde teksten of zelfs internetbronnen (al gaat het slechts om enkele zinnen) zonder de informatiebron expliciet en correct te vermelden, wordt plagiaat genoemd. Plagiaat wordt in de academische wereld niet aanvaard en de VUB bouwt momenteel een strikt beleid uit om het te voorkomen. Betrapt worden op plagiaat kan verregaande gevolgen hebben voor je evaluatie. Via deze link kan je een document downloaden dat je leert je hoe je plagiaat herkent én voorkomt.

 

Posterbeurs 2020

Omwille van de COVID-pandemie heeft de posterbeurs (Thesis Fair Biology) dit jaar online plaatsgevonden. Alle posters en presentaties zijn hier terug te vinden.

 

Voor Bachelorstudenten

Opleidingsspecifieke doeleinden (ILOs)
De Bachelorproef

 

Opleidingsspecifieke leerdoelen (ILOs)

Om een hoge nationale en internationale standaard te behouden, is de opleiding Biologie opgebouwd rond een aantal opleidingsspecifieke leerrsultaten (in het Engels 'Intended Learning Outcomes' of ILOs genaamd). De ILOs beschrijven de capaciteiten en vaardigheden die elke student bekomen heeft wanneer hij/zij gradueert. Een document met de ILOs voor de opleiding "Bachelor of Science in de Biologie" kan je downloaden via deze link.
 

De Bachelorproef

Elke Bachelorstudent dient een “Bachelorproef” af te leggen om het diploma “Bachelor of Sciences in de Biologie” te behalen. Deze proef wordt afgelegd in het 2de semester van het 3de Bachelorjaar en staat in voor 12 ECTS. De proef omvat een duidelijk afgelijnde onderzoeksopdracht die deel uitmaakt van het onderzoeksprogramma van één van de vakgroepteams. Hierbij treedt het hoofd van dit onderzoeksteam op als “promoter” van de Bachelorproef, draai je actief mee in het onderzoek en word je omringd door professionele onderzoekers. Je kunt de Bachelorproef dus beschouwen als een eerste, cruciale kennismaking met de academische onderzoekswereld en een ideale voorbereiding van de Master thesis die gewoonlijk twee jaar later aangevangen wordt. Een document met de richtlijnen en evaluatiecriteria tot het succesvol afleggen van de Bachelorproef kun je downloaden via deze link. Gedetailleerde richtlijnen voor wetenschappelijk schrijven en het opstellen van een artikelmanuscript kun je downloaden via deze link.

 

Voor Masterstudenten

Opleidingsspecifieke doeleinden (ILOs)
De Master thesis
Professionele stage
Studeren in het buitenland via het Erasmus programma
 

 

Opleidingsspecifieke leerdoelen (ILOs)

Om een hoge nationale en internationale standaard te behouden, is de opleiding Biologie opgebouwd rond een aantal opleidingsspecifieke leerrsultaten (in het Engels 'Intended Learning Outcomes' of ILOs genaamd). De ILOs beschrijven de capaciteiten en vaardigheden die elke student bekomen heeft wanneer hij/zij gradueert. Een lijst van de ILOs voor de opleidingen "Master of Science in de Biologie", "Master of Science in Biology" en alle afstudeerrichtingen binnen deze opleidingen, kan je downloaden via deze link.
 

De Master thesis

Als Master student moet je een onderzoeksproject uitvoeren onder toezicht van één van de professoren van de Vakgroep (je promoter), en een thesis indienen om de graad ‘Master of Science in de Biologie (Master of Science in Biology) te bekomen. De thesis staat in voor 30 ECTS en wordt voorbereid in het 2de jaar van de Master opleiding. Via deze link kan je een document downloaden waarin nuttige informatie en richtlijnen staan om je thesis tot een goed einde te brengen. voorbeelden van Master thesisen ingediend in de vorige jaren kan je vinden op het Canvas leerplatform. Bovendien wordt in het eerste semester van elk academisch jaar een info-sessie georganiseerd door de Vakgroep Biologie. Hier presenteren alle onderzoeksteams hun thesisonderwerpen met behulp van posters, en word een modenlinge presentatie gegeven over het verloop van de Master thesis. Als Masterstudent Biologie wordt je voor deze infosessie uitgenodigd via e-mail.

 

Professionele stage

Alle afstudeerrichtingen van de opleidingen "Master of Science in de Biologie" en "Master of Science in Biology" geven je de kans om een stage te lopen, om ervaring op te doen in een professionele omgeving (bvb. een bedrijf, een beleidsinsituut, een musem of een onderzoekslaboratorium). Deze stage valt onder een eigen opleidingsonderdeel dat instaat voor 6 (komt overeen met ongeveer 15 werkdagen) of 9 ECTS (ongeveer 20 werkdagen). Voor je professionele stage ben je zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats. Dit is een belangrijk aspect van het opleidingsonderdeel omdat je hiervoor initiatief moet toenen en ervaring opdoet in het zoeken van werk. Zodra je een mogelijke stageplaats gevonden hebt, kan je het ‘internship agreement request formulier’ (IARF.docx) downloaden. Vul dit formulier in en stuur het via e-mail naar:  

- de coordinator van de afstudeerrichting waarin je ingeschreven bent;
- de voorzitter van de examencommisssie van het Biologie Master programma, Kim Roelants; (Kim.Roelants@vub.be);
- het secretariaat van de Vakgroep Biologie (Merel Fabre; secrdbio@vub.be).

Je aanvraag moet goedgekeurd worden door de coordinator van de afstudeerrichting waarin je ingeschreven bent of door de voorzitter van de examencommisssie. Gedetailleerde info en reichtlijnen voor je professionele stage kan je vinden op het Canvas leerplatform.
 

Studeren in het buitenland via het Erasmus programma

Het Erasmus programma werd door de Europese Unie ingericht om studenten de kans te geven een deel van hun studies (typisch een semester of een heel acadmeisch jaar van hun Master opleiding) naar een andere Europese universiteit te verleggen. Op basis van voorgaande ervaringen en professionele contacten heeft de Vakgroep bilaterale akkoorden gesloten voor uitwisseling van studenten met de volgende partners:

 • Università degli studi di Firenze, Italië
 • Universität Wenen, Oostenrijk
 • Universität. für Bodenkultur (BOKU), Wenen, Oostenrijk
 • Universität Bremen, Duitsland
 • Universidade de Lisboa, Portugal
 • Universidad de Oviedo, Spanje

Ben je als student Biologie geïnteresseerd in een Erasmus uitwisseling, neem dan contact op met het secretariaat van de Vakgroep en vraag naar de vakgroepverantwoordelijke voor het Erasmusprogramma.