PhD Overview

27/05/2020 - 15:00

Sarah De Boeck behaalde op 27 mei 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE INTERDISCIPLINAIRE STUDIES: Stedelijke Planning, Economische Geografie en Stedelijke, Economische Ontwikkeling met de volgende doctorale thesis: 'Ruimte maken voor de foundational economy: Stedelijk economische beleids- en planningsperspectieven uit Brussel.'

Sarah De Boeck obtained on May 27 2020 the academic degree of DOCTOR OF INTERDISCIPLINARY STUDIES: Urban Planning, Economic Geography and Urban Economic Development with the following doctoral thesis: 'Making space for the foundational economy: Urban economic policy and planning perspectives from Brussels'.

Promotoren: Prof. dr. ir. Michael Ryckewaert, Prof. dr. David Bassens, Prof. dr. Heidi Deneweth

16/04/2020 - 15:30

Pieter Libin behaalde op 15 april 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Guiding the mitigation of epidemics with reinforcement learning 

Pieter Libin obtained on April 15 2020 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: Guiding the mitigation of epidemics with reinforcement learning 

Promotors: Prof. dr. Ann Nowé (VUB) & Prof. dr. Philippe Lemey (KU Leuven) 

02/03/2020 - 16:00

Mauricio Macossay Castillo behaalde op 28 februari de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'The interplay between multifunctionality and protein intrinsic disorder'

Mauricio Macossay Castillo obtained on February 28 2020 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES with the following doctoral thesis: 'The interplay between multifunctionality and protein intrinsic disorder'

Promotor: Prof. dr. Peter Tompa
Co-promotor: Prof. dr. Shoshana Wodak

17/02/2020 - 15:45

Wim Geeraerts behaalde op 14 februari 2020 de academische graad van Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen met het volgende doctoraatsproefschrift: Het in kaart brengen van bacteriële gemeenschappen en vluchtige verbindingen geassocieerd met vlees, vleeswaren en hun alternatieven in de Belgische handel

Wim Geeraerts obtained on February 14 2020 the academic degree of Doctor of Bio-Engineering Sciences with the following doctoral thesis: Mapping bacterial communities and volatiles associated with meat, meat products, and their alternatives in the Belgian retail

Promotor: Prof. Dr. ir. Frédéric Leroy

17/02/2020 - 11:15

Barbara De Smet obtained on February 12 2020 the academic degree of Doctor of Bio-Engineering Sciences with the following doctoral thesis: Protein cysteine sulfenylation in plant stress responses: a journey through the organelles 

Barbara De Smet behaalde op 12 februari 2020 de academische graad van Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen met het volgende doctoraatsproefschrift: Protein cysteine sulfenylation in plant stress responses: a journey through the organelles 

Joint PhD with the University of Ghent
Promotors: Prof. dr. Joris Messens, Prof. dr. Frank Van Breusegem (UGent)

29/01/2020 - 12:00

Jarne De Clercq obtained on January 28 2020 the academic degree of Doctor of Sciences with the following doctoral thesis: The Upgraded Outer Tracker for the CMS Detector at the High Luminosity LHC and Search for Composite Standard Model Dark Matter with CMS at the LHC

Jarne De Clercq behaalde op 28 januari 2020 de academische graad van doctor in de wetenschappen met het volgende doctoraatsproefschrift: The Upgraded Outer Tracker for the CMS Detector at the High Luminosity LHC and Search for Composite Standard Model Dark Matter with CMS at the LHC​Promotor: Prof. Dr. Steven Lowette

20/01/2020 - 12:15

Liesbeth Lemmens behaalde op 9 januari 2020 de academische graad van Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen met het volgende doctorale proefschrift:
Moleculaire mechanismen van hitteschok-geïnduceerde transcriptiefactoren in de thermoacidofiele crenarchaeon Sulfolobus acidocaldarius.

Liesbeth Lemmens obtained on January 9 2020 the academic degree of Doctor in Bio-Engineering Sciences with the following doctoral thesis: 
Molecular mechanisms of heat-shock induced transcription factors in the thermoacidophilic crenarchaeon Sulfolobus acidocaldarius

Promotor: Prof. dr. ir. Eveline Peeters

20/12/2019 - 11:45

Freke Caset obtained on December 4 2019 the academic degree of Doctor of Sciences with the following doctoral thesis:
Planning for Nodes, Places, and People. A Strategic Railway Station Development Tool for Flanders

Joint PhD with The University of Ghent.
Promotors: Prof. dr. Ben Derudder (Ugent Vakgroep Geografie), Prof. Dr. Kobe Boussauw (VUB, DGGF-Cosmopolis), Prof. dr. Frank Witlox (Ugent Vakgroep Geografie)

20/12/2019 - 11:30

Hailong Zhang obtained on December 19 2019 the academic degree of Doctor of Sciences with the following doctoral thesis:
Phosphorus sorption dynamics in the Scheldt estuary

Joint PhD with the Université Libre de Bruxelles.
Promotors: Prof. dr. Lei Chou (ULB) and Prof. dr. Pierre Régnier 

20/12/2019 - 10:30

Florian Myter obtained on December 18 2019 the academic degree of Doctor of Sciences with the following doctoral thesis:
Triumvirate: A Programming Language Design for Distributed Rich Internet Applications
Joint PhD with the University of Ghent.
Promotors: Prof. dr. Wolfgang De Meuter and Prof. dr. Christophe Scholliers

Pages