Vakgroep Geografie

Mens en ruimte

 

WELKOM

Welkom op de webpagina's van de vakgroep Geografie. 

Activiteiten binnen onze vakgroep richten zich op onderzoek en onderwijs in de domeinen geografie, stadsstudies, stedenbouw en ruimtelijke planning. Het onderzoek vindt plaats in drie onderzoeksgroepen.

Meer informatie omtrent onze drie onderzoeksgroepen, hun medewerkers, onderzoek en publicaties kan u vinden op de desbetreffende pagina’s:
Cosmopolis Centre for Urban Studies
Cartography and GIS
Physical Geography

Een overzicht van de door ons ingerichte opleidingen vindt u op de opleidingspagina Geografie, of rechtstreeks op de pagina's van de opleidingen:
- Bachelor of Science in de Geografie
- Master of Science in de Geografie
- Master of Science in Geography
- Master of Science in Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
- Master of Science in Urban Studies
- Master of Science in Urban Studies (4Cities)