PhD Deborah Lambert

07/02/2023 - 14:00

Deborah Lambert behaalde op 7 februari 2023 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Circular food imaginaries, policies and practices in Brussels

Deborah Lambert obtained on February 7, 2023 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: Circular food imaginaries, policies and practices in Brussels

Promotor: Prof. dr. David Bassens