PhD Humberto Rodríguez Avila

24/08/2021 - 15:00

Humberto Rodríguez Avila behaalde op 24 augustus 2021 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Orchestratie van Actorgebaseerde Talen voor Cyber-physical Systemen'

Humberto Rodríguez Avila obtained on August 24, 2021 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Orchestration of Actor-based Languages for Cyber-physical Systems'

Promotor: Prof. dr. Wolfgang De Meuter

Co-promotor: Prof. dr. Joeri De Koster