PhD Liesbeth Lemmens

20/01/2020 - 12:15

Liesbeth Lemmens behaalde op 9 januari 2020 de academische graad van Doctor in de Bio-ingenieurswetenschappen met het volgende doctorale proefschrift:
Moleculaire mechanismen van hitteschok-geïnduceerde transcriptiefactoren in de thermoacidofiele crenarchaeon Sulfolobus acidocaldarius.

Liesbeth Lemmens obtained on January 9 2020 the academic degree of Doctor in Bio-Engineering Sciences with the following doctoral thesis: 
Molecular mechanisms of heat-shock induced transcription factors in the thermoacidophilic crenarchaeon Sulfolobus acidocaldarius

Promotor: Prof. dr. ir. Eveline Peeters