PhD Simon Marynissen

31/01/2022 - 17:00

Simon Marynissen behaalde op 31 januari 2022 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Advances in Justification Theory'

Simon Marynissen obtained on January 31, 2022 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Advances in Justification Theory'

Promotor: Prof. dr. Marc Denecker, Prof. dr. Bart Bogaerts 

Gezamenlijk doctoraat met KU Leuven

Joint PhD with KU Leuven