Bachelor of Science in de Computerwetenschappen

Bachelor of Science in de Computerwetenschappen

Computers zijn overal! Je gebruikt ze om te mailen en te surfen, ze staan in achterkamers en beheren de administratie van bedrijven en organisaties, ze zitten verscholen in bankautomaten die je gebruikt om bankbiljetten op te vragen. Je hebt er waarschijnlijk ook één op zak om te telefoneren of om apps te gebruiken. Er zijn ook computers die je niet ziet: van de kleine chips die de motor van je auto krachtiger of zuiniger maken, over de rekken vol zware computers die animatiefilms en speciale effecten uittekenen, tot deze in enorme datacenters die wachten tot je iets intikt in een zoekmachine. Om dit alles te
realiseren zijn er echter goed opgeleide computerwetenschappers nodig.

Wat is computerwetenschappen?

Vergeet even het vak informatica uit het secundair onderwijs waarin je misschien met een aantal specifieke computerprogramma’s leerde werken, zoals tekstverwerkers en presentatietools. Wat is “Computerwetenschappen” dan wel? Computerwetenschappen is de studie van de fundamenten van het beheren van informatie en het oplossen van problemen door middel van computersystemen. Hoewel er in het verleden al talloze innovatieve computertoepassingen zijn ontwikkeld, zijn sommige dingen nog steeds heel gemakkelijk voor mensen en heel moeilijk voor computers. Denk maar aan spraak- of beeldherkenning, of het achterhalen van de betekenis van teksten. Daarnaast evolueert de computertechnologie snel, denk maar aan de extra functionaliteiten van onze mobiele telefoons waardoor er steeds nieuwe apps mogelijk worden. Er zijn dus nog steeds heel wat uitdagingen binnen de Computerwetenschappen!

Bekijk het bachelorprogramma hier.

Voorbereidingsactiviteiten

Ben je niet zo zeker van je stuk? Vraag je je af of je voldoende voorkennis bezit? Dat kan je in eerste instantie zelf nagaan via de pagina voorkennis wetenschappen-wiskunde. Om optimaal aan je opleiding te starten, kan je een aantal voorbereidingscursussen volgen om je kennis van het secundair onderwijs op te frissen. Wat betreft de bachelor Computerwetenschappen ben je welkom op de voorbereidingscursus Wiskunde. En met onze zelftests weet je precies hoe je er voor staat: www.vub.ac.be/voorbereiden.

Naar het buitenland

We leren je niet alleen over de grenzen van je specialisatie of je vakgebied heen te stijgen: je kan ook over de grenzen van Vlaanderen heen stijgen door een semester lang aan een buitenlandse universiteit, bv. in Duitsland, Spanje of Zweden te gaan studeren. Bekijk de details hier.

 

Meesterlijk door je master

Na je bachelor Computerwetenschappen of je schakeljaar heb je de keuze tussen de éénjarige Master in de Toegepaste Informatica en de tweejarige Master in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen. De éénjarige master wordt zowel in dag- als in avondonderwijs ingericht. De tweejarige master wordt enkel in dagonderwijs ingericht, maar is ook beschikbaar in het Engels: de Master of Science in Applied Sciences and Engineering: Computer Science.

Master in de Toegepaste Informatica

Deze éénjarige opleiding biedt vakken aan die toegespitst zijn op het formuleren en het ontwikkelen van de geschikte softwareoplossing voor een breed gamma aan problemen. Als master in de Toegepaste Informatica kun je onder andere aan de slag in de industrie, in de dienstensector, bij de overheid, en als consultant (en als je je opleiding aanvult met een lerarenopleiding, ook in het onderwijs). Als je reeds werkt, kun je deze opleiding volgen in avondonderwijs.

Meer info over deze masteropleiding vind je hier.

Master in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen

Deze tweejarige opleiding laat je toe om te specialiseren in een deeldomein van de computerwetenschappen. Het programma bereidt je zowel voor op een carrière als specialist binnen de software-industrie, als op een onderzoekscarrière, en dit evengoed in de academische wereld als in de industrie. Het is een master in de Ingenieurswetenschappen en levert je dus de titel van burgerlijk ingenieur op.

Binnen deze tweejarige master volg je een gemeenschappelijke kern van vakken, en kies je daarbovenop één specialisatie uit vier mogelijkheden:

Vier specialisaties

 • Artificiële Intelligentie is de discipline waarin je bestudeert hoe je “intelligente” software kunt bouwen. Dit omvat onder andere lerende en adaptieve systemen (systemen die zich aanpassen aan omstandigheden), de studie van het ontstaan van taal, en multi-agent-systemen (systemen die onderling interageren).
 • Bij de specialisatie Data Management en Analytics ligt de klemtoon op het beheer en de ontsluiting van grote hoeveelheden gegevens (t.t.z. "Big Data"). Dit omvat zowel de opslag geografisch gedistribueerde databanken, het vinden van patronen in niet-gestructureerde data (t.t.z. "Data Mining"), als het manipuleren van informatie via nieuwe interactietechnieken (t.t.z. "Data Visualisation").
 • In het domein Multimedia verdiep je je in signaalverwerking en overdracht van multimediale inhoud. Je bestudeert de wetenschap en de technologie van fenomenen als digitale televisie, computeranimatie, internet, computergames en digitale telefonie.
 • Complexe software of software-intensieve systemen bouwen vergt meer dan enkel wat programmeren. In de specialisatie Software Languages en Software Engineering bestudeer je wetenschappelijk onderbouwde methoden, technieken en tools waarmee je grote en ingewikkelde toepassingen op een systematische manier kunt ontwerpen en ontwikkelen. Bovendien leer je hoe nieuwe programmeertalen gemaakt worden.

Meer info over deze masteropleiding vind je hier.

Het einde is pas het begin

Na je bacheloropleiding is weliswaar de basis voor je toekomst als universitair geschoold informaticus gelegd; toch is het ten zeerste aangewezen om vervolgens een masteropleiding te volgen voor je op zoek gaat naar een job.  Bij ons kan je wat dat betreft kiezen uit de (éénjarige) Master of Science in de Toegepaste Informatica of de (tweejarige) Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen.  Nadien ben je écht klaar om de arbeidsmarkt te betreden!

Jobuitwegen

De vraag naar hooggeschoolde informatici overstijgt nog steeds het aanbod. De Belgische economie heeft een grote nood aan informatici allerhande. Er zijn nog steeds vacatures die maandenlang openstaan of zelfs oningevuld blijven. Met een universitair diploma Toegepaste Informatica of Computerwetenschappen kun je alle kanten op. Je kunt uiteraard werken in één van de vele softwarebedrijven, maar ook in de informatica-afdeling van bedrijven waarvan de kerntaken zich niet in de informatica sector bevinden zoals banken, verzekeringen, de industriële sector, gezondheidszorg, transportsector, overheidsdiensten,... Ook een eigen zaak opstarten behoort tot de mogelijkheden, en uiteraard kun je ook gaan lesgeven zowel in het reguliere onderwijs (secundair en hoger onderwijs) als in het bedrijfsleven. Tenslotte kan je met een masterdiploma Computerwetenschappen fundamenteel of toepassingsgericht onderzoek verrichten of werken aan een doctoraat.

Enkele mogelijke functies van een computerwetenschapper:

 • De ICT-architect tekent de technische en functionele structuur van een softwareoplossing uit. Dit is te vergelijken met het werk van een bouwkundig architect, die de technische en de functionele structuur van een gebouw uittekent.
 • De ICT-analist bestudeert tijdens de voorstudie van een informaticaproject de bedrijfsbehoeften en zet deze om in een plan voor een concrete oplossing, inclusief een raming van de benodigde inspanningen en kosten. Vaak assisteert hij/zij de ICT-architect.
 • De ICT-consultant zoekt informatica-oplossingen voor problemen bij bedrijven, overheidsinstellingen, organisaties, etc. Hij/zij identificeert en definieert mogelijkheden om (bedrijfs)processen te vereenvoudigen en te verbeteren. Hij/zij analyseert problemen en stelt de meest geschikte oplossingen voor.
 • De softwareontwerper vertaalt de plannen van de ICT-architect en de analist in een concreet softwareontwerp dat vervolgens kan worden gerealiseerd door de programmeurs.
 • De projectmanager is verantwoordelijk voor de algemene opvolging van een project. Hij/zij zorgt voor de administratie, onderhoudt contact met de klant en de leveranciers en ziet er op toe dat de projectmedewerkers lastenboek en deadlines respecteren.
 • De onderzoeker draagt bij tot de vooruitgang van het vakgebied zelf. Het vakgebied is nog in volle ontwikkeling en er is geen gebrek aan uitdagingen. Als onderzoeker kan men aan de slag aan een universiteit, in een onderzoeksinstituut of in een bedrijf.
 • De webspecialist bedenkt, ontwerpt en ontwikkelt nieuwe webtoepassingen of nieuwe versies van bestaande websites en webtoepassingen. Het kan hierbij gaan om internet- en intranetsites, webportalen, mobiele toepassingen, e-commerce systemen, e-government systemen, e-learning systemen, entertainment,...
 • De databasemanager ontwerpt en beheert databanken. Hij/zij waakt hierbij over de efficiëntie en de veiligheid van de gegevens.

“Toen ik besloot computerwetenschappen te studeren, wist ik niet goed wat ik hiervan moest verwachten. Zowel de richting als de stad Brussel waren een onbekend terrein. Maar sinds de start van het schooljaar ben ik met beide vrij snel vertrouwd geraakt. Het makkelijk bereiken van professoren en assistenten heeft hierbij een grote rol gespeeld. Dit hielp mij tevens bij het begrijpen van de leerstof, maar het motiveerde mij ook om mijn jaar tot een goed einde te brengen. Al snel leerde men ons de basis in het programmeren, de verhouding tussen wiskunde en computerwetenschappen,… Maar het bleef niet enkel bij theorie. We moesten binnen het vak ‘programmeerproject’ ook het spel Pacman maken. Wat ons een heel stuk dichter bij de praktijk bracht. Tot slot is het fantastisch om in Brussel op kot te zitten. Het is een bruisende internationale stad, met gezellige cafeetjes, de concertzaal AB en het Zoniënwoud,… Er is altijd iets te beleven. Kortom de VUB is voor mij meer dan alleen een plek om te studeren, het is een echte belevenis.”

Maarten Hubrechts,
student bachelor Computerwetenschappen

 

“Ik was van jongs af aan het experimenteren met synthesizers, mengtafels, luidsprekers,... Ik wou zelf zo’n apparatuur maken en wist dat er heel wat computerprogramma’s in zo’n toestellen zaten. Ik had gehoord dat de Vrije Universiteit Brussel over een zeer goede opleiding computerwetenschappen beschikte, dat ze uniek was in de manier waarop ze werd opgebouwd en dat proffen met veel passie hun vakken doceerden.”

Bert Schiettecatte,
alumnus master Computerwetenschappen en Music Tech Ondernemer

 

“Computerwetenschappen en ICT worden in de media helaas dikwijls op één hoopje gegooid. Alhoewel beide termen natuurlijk niet ongerelateerd zijn is er toch een zeer groot verschil. ICT is een technologie en die evolueert zeer snel. Computerwetenschappen is de verzameling van algemene inzichten en technieken waarmee deze technologie mogelijk gemaakt wordt. Zo is het algoritme om audio tracks alfabetisch te sorteren op je smartphone nog steeds hetzelfde als dat waarmee in de jaren 70 loonbrieven werden gesorteerd alvorens ze met een ouderwetse regelprinter werden afgedrukt. Een goede opleiding probeert een gezonde balans te vinden tussen zulke 'vaste' wetenschap en 'vergankelijke' technologie. De VUB opleiding is hier als oudste in Vlaanderen zeer ervaren in. Studenten dienen elk jaar een project uit te werken waarin ze hun wetenschappelijke kennis kunnen toepassen op de huidige technologische stand van zaken. Wetenschappelijke kennis evolueert echter ook, zij het veel minder snel. Zo doe ikzelf met mijn team onderzoek naar nieuwe programmeertalen waarmee de hardware van de toekomst geprogrammeerd zal kunnen worden. Tijdens je thesis kan je o.a. aan dit onderzoek meewerken.”

Wolfgang De Meuter,
professor Computerwetenschappen