Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Ingenieur van de levende materie

Combineer jij wetenschappelijke inzichten met ingenieurstechnieken?

Als bio-ingenieur ga je interessante eigenschappen of metabolismen bij planten, dieren en microorganismen in een andere context gebruiken om zo onze levenskwaliteit te verhogen. Je kan daarbij ingrijpen op de natuur door genen en moleculen te modelleren naar onze behoeften of je kan die nuttige eigenschappen gaan nabootsen op een heel ander terrein. Ideaal bezit de bio-ingenieur een stevige portie creativiteit en een gezonde interesse in alle wetenschappelijke vakken gaande van wiskunde tot biologie, chemie en fysica.

Ingenieur van de levende materie
Een bio-ingenieur speelt een essentiële rol in het duurzaam toepassen van kennis over de levende wereld in dienst van de industrie en de maatschappij. Al eeuwen selecteren en kruisen bio-ingenieurs avant la lettre gewassen en vee om de voedselproductie te verbeteren en te vergroten. In de ketels van de brouwerij broeit het van micro-organismen die graan en water omzetten in bier. In waspoeders krioelt het van enzymen die onze kledij schoon moeten maken. Vaccins worden ontwikkeld op basis van nieuwe inzichten in de werking en de eigenschappen van eiwitten. De hedendaagse bio-ingenieur bouwt voort op de meest fascinerende wetenschapsgebieden van de biotechnologie van de laatste decennia om nieuwe toepassingen te ontwikkelen.

Gentechnologie en chemie
De gentechnologie stelt ons in staat om geneesmiddelen te ontwikkelen op basis van nieuwe inzichten in moleculaire processen. Deze technologie laat eveneens toe nieuwe varianten van planten- en diersoorten, alsook levensmiddelen te produceren met eigenschappen die onmogelijk door kruising en veredeling of klassieke procestechnologie verkregen kunnen worden. Ook in de chemie en de zorg voor milieu en klimaat worden steeds meer biotechnologische processen toegepast.

Impact van biotechnologie op de toekomst
Je kan er niet omheen: de biotechnologie heeft een toenemende impact op het bedrijfsleven, de maatschappij, de wereldvoedselmarkt en op het milieu en de gezondheid van mens en dier. Daarom wordt in de opleiding tot bioingenieur niet alleen de biologische en ingenieurtechnische kant van de levende materie bekeken maar wordt ook de nodige aandacht besteed aan economie, kwaliteit en veiligheid en aan de ethische en maatschappelijke aspecten van de biotechnologie.

Kijk hier naar de vakken uit de opleiding Bachelor in de Bio-ingenieurswetenschappen profiel cel- en genbiotechnologie

en hier voor de Bachelor in de Bio-ingenieurswetenschappen profiel chemie en bioprocestechnologie

Exchange programmes

Wist je dat je ook naar het buitenland kan tijdens je studies Bio-ingenieurswetenschappen aan de VUB? Dit kan via het bekende Erasmus+ programma, maar ook via een hele rist andere mogelijkheden binnen en buiten Europa. Ofwel kies je om het laatste semester van je bachelor te volgen aan een Europese universiteit, ofwel ga je voor je masterproef (tweede masterjaar) naar een universitair laboratorium in het buitenland. Je kan ook voor je stage kiezen voor een bedrijf in het buitenland. Lees hier meer over de mogelijkheden

Wens je meer info? Contacteer de exchange coördinator van onze vakgroep: Prof. Dr. Joris Messens

 

Meesterlijk door je master

Na het behalen van je bachelordiploma in de Bio-ingenieurswetenschappen heb je rechtstreekse toegang tot twee masteropleidingen: Cel- en Genbiotechnologie enerzijds en Chemie en Bioprocestechnologie anderzijds. Bij beide masters heb je de keuze uit 3 afstudeerrichtingen zodat je je verder kan specialiseren in je interessegebied.

Drie afstudeerrichtingen in de Master Bio-ingenieurswetenschappen in Chemie en Bioprocestechnologie:

  • Voedingsbiotechnologie
  • Biochemische biotechnologie
  • Chemische biotechnologie

Drie afstudeerrichtingen in de Master Bio-ingenieurswetenschappen in Cel- en Genbiotechnologie:

  • Moleculaire biotechnologie
  • Medische biotechnologie
  • Agrobiotechnologie

 

Lees hier meer over de afstudeerrichtingen en raadpleeg de programma's.

 

Het einde is pas het begin.

Als bio-ingenieur kies je in elk geval voor een toekomstgericht beroep waarin de ontwikkeling en de duurzame productie van industriële grondstoffen, levensmiddelen, fijnchemicaliën en geneesmiddelen centraal staan. Met een bachelordiploma in de Bio-ingenieurswetenschappen beheers je de basisvaardigheden die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van een nieuw biotechnologisch proces. En met een masterdiploma ben je in staat die basiskennis om te zetten in de praktijk. Als je de bachelor- en masteropleiding gevolgd hebt, krijg je de wettelijke academische ingenieurstitel. De titel van ingenieur is internationaal erkend en geeft aan dat je een wetenschappelijke en technische opleiding hebt afgerond.

Van onderzoeker tot manager in een oneindig aantal sectoren

Vaak start je als bio-ingenieur met een technisch-commerciële of een onderzoeksfunctie om later door te groeien naar het middenkader of een leidinggevende functie in de bedrijfswereld of elders in binnen- of buitenland. Je kan dankzij je brede vorming in tal van sectoren aan de slag: de landbouw-, de fermentatie- en de voedingsindustrie en aanverwante sectoren, chemie en fijnchemie, agrochemie, farmacie en fytofarmacie, milieubeheer en milieuwetgeving, de milieutechnologie en alternatieve energiewinning of biomedische sector. Je kan je bezighouden met veevoeders of meststoffen, levensmiddelen of chemische processen. Maar je kan eveneens een baan zoeken in de biotechnologische industrie voor de ontwikkeling van verbeterde planten, geneesmiddelen, vaccins... Ook bij de overheid, in het onderwijs, het onderzoek aan de universiteit of een onderzoeksinstelling, de (bio)informatica en in het domein van de ontwikkelingssamenwerking zijn heel wat bio-ingenieurs actief.

Bekijk tal van getuigenissen op de website www.bioingenieursaanhetwerk.be, die tot stand kwam door een samenwerking tussen alle Vlaamse universiteiten.

 

"De opleiding Bio-ingenieurswetenschappen is voor mij een perfecte mix van de verschillende takken van de wetenschap die studenten toelaat te ontdekken waar ze echt mee verder willen. Naast een brede theoretische basis krijg je ook een grote portie praktijklessen waarin je de theorie kan toepassen. Doorheen de jaren worden deze labosessies steeds groter en specifieker. Zo krijg je een goed beeld van de mogelijkheden die deze studierichting te bieden heeft. Een troef die de Vrije Universiteit Brussel typeert is dat de praktijksessies in kleine groepen doorgaan waardoor je steeds optimaal begeleid wordt en vragen kan stellen. Door het beperkt aantal studenten in de labo’s kan je altijd goed met alles meewerken en in alle stappen betrokken worden om zoveel mogelijk te leren tijdens de praktijksessies.”

Elyn Meert

 

 

“Als algemeen directeur van Yakult België maak ik deel uit van het algemene management van het bedrijf. Op Europees vlak houd ik me nog bezig met wetenschap, alsook met de relaties met een heleboel externe organisaties. De voornaamste taak van de algemeen directeur is ervoor zorgen dat het team op de best mogelijke manier samenwerkt en dat aan het einde van het jaar de resultaten behaald worden. Zeer concreet vertaalt zich dat in een stukje personeelsbeleid, maar ook het opvolgen van budgetten en het opstellen van een jaarplan alsook de langetermijnstrategie. Het wetenschappelijk deel omvat o.a. het organiseren en opvolgen van onderzoeksprojecten in samenwerking met universiteiten, ziekenhuizen, instituten, enz. Goede relaties met vooraanstaande wetenschappers, alsook een goed inzicht in het recente onderzoek in het domein van probiotica en functionele voeding zijn daarvoor van groot belang. Een laatste belangrijk luik is het opvolgen van de snel veranderende nationale, Europese en wereldwijde wetgeving rond functionele voeding.”

Bart Degeest
Afgestudeerd in 1995 als Bio-ingenieur in de Cel- en Genbiotechnologie
Algemeen directeur bij Yakult Belgium nv en Science Fellow Vrije Universiteit