Bachelor of Science in de Geografie

Ben je geboeid door de interactie tussen mens en milieu?

Wil je meewerken aan onderzoek rond actuele milieuthema’s zoals de opwarming van de aarde, bodemerosie en impact van stedelijke ontwikkeling op de omgeving? Zoek je inzicht in maatschappelijke processen met een uitgesproken ruimtelijk karakter, zoals globalisering, mobiliteit van mensen en diensten en vestigingsgedrag van bedrijven? Zou je graag een actieve rol spelen in het ruimtelijk beleid en bijdragen tot een duurzaam gebruik van de ruimte? Het zijn slechts enkele van de vele onderwerpen die aan bod komen in de opleiding Geografie.

Fysische en maatschappelijke processen
Geografie is een erg veelzijdig vakgebied dat zich situeert op het raakvlak van natuurwetenschappen, menswetenschappen en technologie. Geografen bestuderen de fysische processen die het landschap vormen en het natuurlijk milieu bepalen, zowel op globale, als op lokale schaal. Ze onderzoeken ook het complexe samenspel van sociale, economische en politieke factoren dat de omgeving, waarin de mens zijn activiteiten ontplooit, haar typische ruimtelijke structuur geeft.

Duurzaam gebruik van de ruimte
Geografen analyseren de problemen die het gebruik van de ruimte met zich meebrengt. Daarbij denken we aan veranderingen in het fysisch milieu, zoals zeespiegelstijgingen, de opwarming van de aarde, bodemerosie en verwoestijning. Maar ook maatschappelijke ontwikkelingen vormen onderzoeksstof voor geografen: van de problematiek rond globalisatie en de groter wordende kloof tussen de rijkste en armste landen, tot de dagelijkse verkeerschaos en de impact van stedelijke uitbreiding op de groene ruimte. Wil je met je opgedane kennis concrete problemen aanpakken die te maken hebben met de interactie tussen de mens en zijn omgeving, dan is geografie zeker jouw ding.

Interdisciplinariteit met een actuele focus
De opleiding Geografie aan de Vrije Universiteit Brussel biedt je een interdisciplinaire opleiding op het raakvlak van natuurwetenschappen, menswetenschappen en technologie. De focus ligt daarbij op actuele maatschappelijke thema’s: milieuveranderingen, globalisering, mobiliteit, sociale uitsluiting, duurzame ontwikkeling. Bovendien kan je rekenen op een training in geavanceerde onderzoeksmethoden: ruimtelijke modellering, moderne surveytechnieken, satelietteledectie, geografische informatiesystemen.

Je vraagt je natuurlijk af welke vakken je allemaal krijgt. Een overzicht van vakken uit de bachelor vind je hier.

Als geografiestudent volg je niet alleen hoor-en werkcolleges. Ieder jaar vertrek je meermaals op excursie. We bezoeken niet alleen fysisch geografisch interessante gebieden zoals de Alpen, Noord-Franse kust, Frans Centraal Massief (onder andere vanwege vulkanisme), maar ook grote steden zoals Berlijn, Parijs, Barcelona en Londen. Smaken de buitenlandse excursies naar meer? Denk dan eens aan steden als Parijs, Utrecht, Wenen en Stockholm: hier kun je vanaf je derde bachelorjaar naar toe op Erasmusuitwisseling. Voorts zijn er ook een hele rits andere mogelijkheden om op uitwisseling te gaan voor studie, thesis of stage, zowel binnen als buiten Europa.

Wens je meer info? Contacteer de exchange coördinator van onze vakgroep: Prof. Dr. Bas Van Heur

 

Wil je je kans op slagen zo groot mogelijk maken? Dan maak je best een goede studiekeuze. Check hier of geografie iets voor jou is

Ben je niet zo zeker van je stuk? Heb ik wel genoeg wiskunde en chemie gehad? Om optimaal aan je opleiding te starten, kan je een aantal voorbereidingscursussen volgen om je kennis van het secundair onderwijs op te frissen. Voor Geografie ben je welkom op de voorbereidingscursus Chemie, Fysica, Wiskunde. En met de zelftests weet je precies hoe je er voor staat! www.vub.ac.be/voorbereiden

 

Met je bachelordiploma op zak kan je de masteropleiding in de Geografie aanvatten. Daarnaast kan je met een bachelordiploma Geografie ook de volgende masterprogramma’s volgen:

Meesterlijk door je master

De tweejarige Master in de Geografie - of Master of Science in Geography - wordt georganiseerd in samenwerking met de KULeuven. Deze voor Vlaanderen unieke interuniversitaire samenwerking, waarbij studenten van beide universiteiten twee dagen per week les volgen aan de Vrije Universiteit Brussel en twee dagen aan de KULeuven, heeft als groot voordeel dat je tijdens je opleiding beroep kan doen op een brede waaier aan expertise in diverse disciplines van het geo-onderzoek die aan beide universiteiten aanwezig is.

Gedurende de masterfase van de opleiding kan je kiezen uit één van de drie profielen (specialisaties) binnen elk van de twee finaliteiten.

Je hebt keuze uit twee finaliteiten

  1. Onderzoek
  2. Professionalisering

Onderzoeksgerichte master

Ben je gegrepen door het geografie-onderzoek en wil je het liefst hier je carrière in maken? Dan kies je voor de Engelstalige, onderzoeksgerichte Master of Science in Geography.

Je specialiseert je in één van de volgende  3 profielen:

  • Earth and Climate
  • City, Society and Space
  • GIS and Spatial Modelling

De opleiding laat je daarenboven toe je kennis te verbreden via modules uit andere specialisaties. Dit geeft je de mogelijkheid om je te profileren als een interdisciplinair onderzoeker. Zo verken je de raakvlakken tussen fysisch, socio-cultureel en politiek-economisch georiënteerd ruimtelijk onderzoek.

Professionaliseringsgerichte master

De master gericht op professionalisering is Nederlandstalig, maar omvat ook een reeks vakken die in het Engels worden gedoceerd.

Het professionaliseringstraject bereidt je optimaal voor op een job in de privésector of bij de overheid. Dit traject bevat een stage van twee maanden (15 studiepunten) en een pakket van keuzevakken gericht op je toekomstige professionele loopbaan.

Ook binnen de finaliteitsopties Professionalisering, specialiseer je je in één van de volgende 3 profielen, die inhoudelijk overeenstemmen met de hoger aangegeven profielen in de onderzoeksgerichte master:

  • Profiel Terrestrische ecosystemen en Global Change
  • Profiel Stadsgeografie
  • Profiel Ruimtelijke analyse van de omgeving

 

Naast "Master of Science in de Geografie" kan je met een bachelordiploma in de Geografie ook de volgende masterprogramma's volgen:

Het einde is pas het begin

Beeld je in. Je studies zijn prima verlopen en je mag je masterdiploma in ontvangst nemen. Je glimt van trots, en terecht. Want met dat diploma van jou ben je gewapend als geen ander om de arbeidsmarkt op te gaan. Maar welke richting ga je uit? Je hebt verrassend veel mogelijkheden en ook hier staat de VUB je bij.

Jobmogelijkheden

De toenemende belangstelling voor het milieu, de groeiende bezorgdheid omtrent stedelijke ontwikkeling en sociale ongelijkheid, de ruimtelijke planning en de recente toepassingen van digitale cartografie en geo-IT bieden geografen tal van tewerkstellingsmogelijkheden.

Milieu, planning, cartografie...

Afgestudeerde geografen gaan vandaag voornamelijk aan de slag in overheidsinstellingen en privébedrijven waar milieu- en planningsvraagstukken centraal staan, maar ook in de cartografische sector die sinds de ontwikkeling van geautomatiseerde systemen voor ruimtelijk informatiebeheer (GIS) een alsmaar groeiende afzetmarkt voor jonge geografen vormt. Een belangrijk deel van de afgestudeerden komt ook terecht in het onderwijs en in het onderzoek.

Werken aan een geïntegreerd milieubeleid

Als fysisch geograaf kan je aan de slag in uiteenlopende sectoren die betrokken zijn bij het uittekenen en het uitvoeren van een geïntegreerd milieubeleid. Je vervult ofwel een coördinerende, ofwel een technische functie in overheidsdiensten of privéstudiebureaus. Fysisch geografen vinden ook hun weg in het global change onderzoek en in de weersvoorspelling. Vorm geven aan ruimtelijk en stedelijk beleid Als stadsgeograaf ben je uitstekend geplaatst om voor de overheid of voor privéstudiebureaus te werken, waar je het ruimtelijk en stedelijk beleid mee vorm kan geven.

Cartografie of toegepast ruimtelijk onderzoek?

Als geo-informatiedeskundige kan je aan de slag in de cartografische wereld en in een alsmaar groeiend aantal sectoren waar GI-technologie wordt toegepast. Je taak is ofwel coördinerend, ofwel van meer technische of commerciële aard (cartograaf, GI-analist, GI-coördinator, GI-technisch-commercieel medewerker). Steeds meer geografen komen ook terecht in het toegepast onderzoek in het GI- en aardobservatiedomein dat plaatsvindt aan universiteiten en in gespecialiseerde researchinstellingen.

Lesgeven

Indien je eraan denkt om in het onderwijs te stappen kan je in je bacheloropleiding al een keuzepakket van 15SP lerarenopleiding opnemen en na je bachelor kiezen voor de 2-jarige Educatieve Master in Wetenschappen en Technologie, met afstudeerrichting Geografie. Je combineert hierbij 75 studiepunten domeinspecifieke vakken met een pakket van 45 studiepunten aan pedagogische en vakdidactische kennis. Met dit masterdiploma op zak kan je onmiddellijk les geven in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs.

 

In deze brochure kan je een overzicht vinden van alle jobuitwegen voor geografen!

 

“Kiezen voor geografie is kiezen voor de ontwikkeling van een kritische blik op onze maatschappij en omgeving. Aangezien geografie een breed opgevatte studie is, krijgt men in de beginjaren van de opleiding een zeer gevarieerd aanbod aan vakken. Dit gaat van exacte wetenschappen zoals fysica, biologie en wiskunde tot menswetenschappelijke vakken als sociale geografie, economie en sociologie. Vanaf het tweede jaar kan je kiezen uit een ruim aanbod van keuzevakken om je specifieker te gaan verdiepen in je eigen interesse. Via een jaarlijkse excursie kan je je theoretische kennis omzetten in praktische vaardigheden op het terrein. Deze excursies zijn afwisselend gericht op de stad (Berlijn, Manchester, Istanbul...) en de fysische omgeving (Opaalkust, Vercors, Alpen, Zuid-Spanje...). Een groot voordeel van geografie studeren aan de VUB is dat je terecht komt in een relatief kleine, maar uiterst gezellige groep van studenten. Al heel snel leer je iedereen kennen. Kleine groepen zorgen er ook voor dat zowel professoren als assistenten zeer toegankelijk zijn. “

Emilie Delhaye, studente geografie

 

 

“Ik werk voor de Stad Vilvoorde, maar werk nauw samen met private partners en verschillende overheden. Ik volg onder andere de planprocessen op (opmaak inrichtingsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen...) en ik ga op zoek naar mogelijke subsidies. Daarnaast onderhoud ik contacten in het kader van stedenbeleid, brownfieldontwikkeling... Ik ontvang regelmatig bezoekers, zoals bewoners en investeerders, ik zorg voor de communicatie over het project, ik sta in voor de opvolging van de verschillende diensten die betrokken zijn in het project: op stadsniveau zijn dat de technische diensten zoals de groendienst, beheer van wegen en gebouwen, communicatiedienst... op Vlaams niveau zijn dit stedenbeleid, Agentschap Wegen en Verkeer...”

Eva Fonteyn projectcoördinator Reconversie, Stad Vilvoorde, afgestudeerd als geograaf aan de Vrije Universiteit