Specialisatie Multimedia

De multimediaspecialisatie verkent technieken voor signaalverwerking en -communicatie van multimediacontent. Het programma beoogt een grondige technologische en wetenschappelijke kennis op te bouwen van verschillende multimediadomeinen, zoals digitale televisie, telefonie en videofonie, computeranimatie, computerspelletjes en het internet. De studenten doen ervaring op met complexe ICT-architecturen voor de verwerking, distributie en consumptie van multimediacontent.

Multimedia is een specialisatie in onze 2 jaar durende masteropleiding in Computerwetenschappen van 120 ECTS. Studenten van deze specialisatie moeten slagen voor de zorgvuldig ontworpen kern van 30 ECTS die alle vier de specialisaties gemeen hebben, de 20 ECTS van vijf verplichte vakken binnen deze specialisatie, minstens 10 ECTS van keuzevakken binnen de specialisatie, nog eens 30 ECTS van keuzevakken uit deze of een van de andere specialisaties, en voor een onderzoeksopleiding van 6 ECTS en een masterscriptie van 24 ECTS.

Hieronder volgt de lijst met verplichte cursussen:

Image and Video Technology (foundational, 3 ECTS, 1 sem)
Deze cursus biedt de theoretische achtergrond van digitale beeld- en videocodering en illustreert het gebruik in praktische systemen zoals digitale fotografie, televisie en film. Onderwerpen zijn onder andere coderingstheorie, stilstaande beeldcodering, videocodering en aanpassing aan kanaalkenmerken. Toepassingen zijn onder andere MPEG-systemen, DVD, digitale video-uitzendingen, mediaproductie- en distributieplatforms en digitale cinema.
Computer Vision (foundational, 4 ECTS, 1 sem)
Deze cursus richt zich op het begrijpen en toepassen van fundamentele wiskundige en computationele technieken in de computervisie, en op het implementeren van elementaire computervisietoepassingen.
Capita Selecta Multimedia (deepening, 3 ECTS, 2 sem)
Deze cursus is gebaseerd op interactieve sessies waarbij de studenten discussiëren met de docent en/of een uitgenodigde expert. De thema's worden geselecteerd op basis van de interesses van de deelnemende studenten. Een niet-exclusieve lijst van potentiële thema's omvat: forensische beeldverwerking, high-dynamic range imaging, sociologische aspecten van nieuwe media, foutbestendige codering, gedistribueerde broncodering, het menselijke visuele systeem en perceptuele metriek, digitale video-omroep en HDTV, 3D-video, 3D-graphics en multimedia-beveiliging.
Image Processing (foundational, 5 ECTS, 2 sem)
De fundamentele gronden voor digitale beeldverwerking worden bepaald door lineaire algebra, digitale signaalverwerking en statistiek. De geëxtraheerde informatie varieert afhankelijk van de doelen die worden nagestreefd of het toepassingsveld (de context) dat wordt beschouwd. Deze cursus is gericht op het verwerken van gemeten en discrete beeldgegevens, zonder rekening te houden met a priori contextuele modellen van de scène.
Virtual Reality (foundational, 5 ECTS, 1 sem)
De cursus beschrijft methoden en hulpmiddelen voor 3D view synthese en animatie in 3D game engines. Het geeft een overzicht van de 3D OpenGL rendering pipeline (vertex en fragment shaders, clipping, mipmapping, Z-buffering, Gouraud/Phong shading, physics engine, raytracing, radiosity, etc) en data acquisitie/representatie formaten (meshes, Bézier curves, texturen, octree partitionering, particle systems, etc). Aan het einde van de cursus heeft de student eenvoudige 3D viewers in OpenGL (Open Graphics Library) geïmplementeerd met behulp van C/C++ en GLSL (Graphics Library Shader Language) voor speciale effecten, 3D gemodelleerde content (bijv. Blender 3D, geëxporteerd in OBJ formaat), ultra-realistische 3D rendering (raytracing en radiositeit), evenals multi-camera vastgelegde content met dieptewaarneming (Point Clouds en/of Depth Image Based Rendering) voor Free Navigation Virtual Reality.

Multimedia is een specialisatie in onze 2 jaar durende masteropleiding in Computerwetenschappen van 120 ECTS. Studenten van deze specialisatie moeten slagen voor de zorgvuldig ontworpen kern van 30 ECTS die alle vier de specialisaties gemeen hebben, de 20 ECTS van vijf verplichte vakken binnen deze specialisatie, minstens 10 ECTS van keuzevakken binnen de specialisatie, nog eens 30 ECTS van keuzevakken uit deze of een van de andere specialisaties, en voor een onderzoeksopleiding van 6 ECTS en een masterscriptie van 24 ECTS.

Hieronder volgt de lijst met keuzevakken binnen deze specialisatie:

Physical Communication (broadening, 6 ECTS, 1 sem)
Deze cursus richt zich op de praktische aspecten van de fysieke laag van het OSI-communicatiemodel. Het doel is om praktische ervaring op te doen met het opzetten van een bekabeld of draadloos communicatiesysteem. Om de cursus toegankelijk te maken voor studenten met verschillende achtergronden, van beginners tot specialisten, begint de cursus met een opsomming van de belangrijke telecommunicatieaspecten die nodig zijn om de fysieke laag van een communicatiesysteem praktisch op te bouwen.
Computational Geometry (broadening, 5 ECTS, 1 sem)
Deze cursus bestudeert enkele fundamentele problemen in de computationele meetkunde en verschillende algoritmische concepten die gebruikt kunnen worden om deze op te lossen. We behandelen onder andere de volgende onderwerpen: Convexe rompen, veelhoekige triangulatie, Delaunay-triangulaties, Voronoi-diagrammen, opstellingen, projectieve dualiteit, geometrische optimalisatie, lineair programmeren, zoeken naar bereik, puntlocatie en andere geometrische datastructuren.
Multimedia Seminar (deepening, 3 ECTS, 1 sem)
Met dit seminarie komt de student in contact met wetenschappelijk onderzoek in multimedia. De student is betrokken bij een van de onderzoeksgroepen waar hij/zij kan samenwerken aan een actueel onderwerp.
Voice Image Coding Media and Systems (broadening, 5 ECTS, 1 sem)
Deze cursus geeft de studenten inzicht in de verschillende soorten kanaalcoderingsschema's die worden gebruikt om transmissiefouten op te sporen en te corrigeren. Onderwerpen zijn onder andere een introductie in telefonie inclusief DSL, een introductie in schakelborden inclusief wachtrijtheorie, kanaalcodering en navigatie met behulp van GPS, Glonass en Galileo.
Biomedical Signals and Images (broadening, 3 ECTS, 1 sem)
De cursus begint met een introductie tot eendimensionale digitale signaalverwerking: lineaire systemen (convolutie), Fourier representatie, sampling, signaaltransformaties (uitbreidbaar naar meer dimensies), filters (FIR), sampling conversie, en reconstructie van het analoge signaal uit zijn samples. Het belangrijkste deel van de cursus gaat over medische beeldvorming: beeldverbetering, beeldvisualisatie (inclusief 3D), segmentatie en labeling van beelden (d.w.z., afbakening en herkenning van anatomische entiteiten in medische beelden) en beeldfusie.

Multimedia is een specialisatie in onze 2 jaar durende masteropleiding in Computerwetenschappen van 120 ECTS. Studenten van deze specialisatie moeten slagen voor de zorgvuldig ontworpen kern van 30 ECTS die alle vier de specialisaties gemeen hebben, de 20 ECTS van vijf verplichte vakken binnen deze specialisatie, minstens 10 ECTS van keuzevakken binnen de specialisatie, nog eens 30 ECTS van keuzevakken uit deze of een van de andere specialisaties, en voor een onderzoeksopleiding van 6 ECTS en een masterscriptie van 24 ECTS.

Klik hier voor het officiële overzicht van dit programma met een volledige lijst van keuzevakken.