Examenroosters en -commissies

Examencommissies     

Bachelorprogramma's - Examens januari 2020      /    Masterprogramma's - Examens januari 2020

Bachelorprogramma's - Examens juni 2020     /    Masterprogramma's - Examens juni 2020

Bachelorprogramma's - 2de zittijd augustus 2020      /    Masterprogramma's - 2e zittijd augustus 2020

Vakken kiezen in functie van examenroosters

Examenroosters zijn definitief 4 weken voor de start van de eerste examenperiode en eerste zittijd (januari en juni). Examenroosters voor tweede zittijd zijn definitief 2 weken voor de start van de zittijd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor laattijdige wijzigingingen van opleidingsonderdelen ontleend bij andere faculteiten.

Examencommissies

Voorzitters en secretarissen van de Examencommissies

(lijst met alle leden)

Examenroosters 1ste zittijd, 1ste examenperiode – Januari 2020

Bachelorprogramma's

Alle bacheloropleidingen (Bio-ingenieurswetenschappen -  Biologie -  Chemie - Computerwetenschappen - Fysica en Sterrenkunde - Geografie - Wiskunde en
Schakel CW/TI en Voorbereidingsprogramma CW/TI). Examenroosters onder voorbehoud, kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Desgevallend worden de studenten per email verwittigd.

Voor sommige vakken is inschrijving in een afsprakenlijst op Pointcarré vereist. De studenten zullen per email worden verwittigd van zodra deze lijsten beschikbaar zijn en de inschrijvingsperiode begint.

Masterprogramma's

Master Bio-ingenieurswetenschappen
Master Biologie
Master Chemie
Master Computerwetenschappen
Master Fysica en Sterrenkunde
Master Geografie
Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Master Toegepaste Informatica
Master Wiskunde
Master of Science in Molecular Biology
Master of Science in Biomolecular Sciences
Master of Science in Urban Studies (4Cities)

 

Examenroosters 1ste zittijd, 2de examenperiode – Juni 2020

Bachelorprogramma's

Alle bacheloropleidingen (Bio-ingenieurswetenschappen -  Biologie -  Chemie - Computerwetenschappen - Fysica en Sterrenkunde - Geografie - Wiskunde en
Schakel CW/TI en Voorbereidingsprogramma CW/TI). Examenroosters onder voorbehoud, kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Desgevallend worden de studenten per email verwittigd.

Voor sommige vakken is inschrijving in een afsprakenlijst op Pointcarré vereist. De studenten zullen per email worden verwittigd van zodra deze lijsten beschikbaar zijn en de inschrijvingsperiode begint.

Masterprogramma's

Master Bio-ingenieurswetenschappen
Master Biologie
Master Chemie
Master Computerwetenschappen
Master Fysica en Sterrenkunde
Master Geografie
Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Master Toegepaste Informatica
Master Wiskunde
Master of Science in Molecular Biology
Master of Science in Biomolecular Sciences
Master of Science in Urban Studies (4Cities)

 

Examenroosters 2de zittijd – Augustus 2020

Bachelorprogramma's

Alle bacheloropleidingen (Bio-ingenieurswetenschappen -  Biologie -  Chemie - Computerwetenschappen - Fysica en Sterrenkunde - Geografie - Wiskunde en
Schakel CW/TI en Voorbereidingsprogramma CW/TI). Examenroosters onder voorbehoud, kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Desgevallend worden de studenten per email verwittigd.

Voor sommige vakken is inschrijving in een afsprakenlijst op Pointcarré vereist. De studenten zullen per email worden verwittigd van zodra deze lijsten beschikbaar zijn en de inschrijvingsperiode begint.

Masterprogramma's

Master Bio-ingenieurswetenschappen
Master Biologie
Master Chemie
Master Computerwetenschappen
Master Fysica en Sterrenkunde
Master Geografie
Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Master Toegepaste Informatica
Master Wiskunde
Master of Science in Molecular Biology
Master of Science in Biomolecular Sciences
Master of Science in Urban Studies (4Cities)