Examenroosters en -commissies

Examencommissies     

Bachelorprogramma's - Examens januari 2019      /    Masterprogramma's - Examens januari 2019

Bachelorprogramma's - Examens juni 2019      /    Masterprogramma's - Examens juni 20019

Bachelorprogramma's - Examens augustus 2019      /    Masterprogramma's - Examens augustus 2019

Vakken kiezen in functie van examenroosters

 

Examencommissies

Voorzitters en secretarissen van de Examencommissies

 

Examenroosters 1ste zittijd, 1ste examenperiode – Januari 2019

Bachelorprogramma's

Alle bacheloropleidingen (Bio-ingenieurswetenschappen -  Biologie -  Chemie - Computerwetenschappen - Fysica en Sterrenkunde - Geografie - Wiskunde en
Schakel CW/TI en Voorbereidingsprogramma CW/TI). Examenroosters onder voorbehoud, kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Desgevallend worden de studenten per email verwittigd.

Voor sommige vakken is inschrijving in een afsprakenlijst op Pointcarré vereist. De studenten zullen per email worden verwittigd van zodra deze lijsten beschikbaar zijn en de inschrijvingsperiode begint.

Masterprogramma's

Master Bio-ingenieurswetenschappen
Master Biologie
Master Chemie
Master Computerwetenschappen
Master Fysica en Sterrenkunde
Master Geografie
Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Master Toegepaste Informatica
Master Wiskunde
Master na Master Actuariële Wetenschappen
Master of Science in Molecular Biology
Master of Science in Biomolecular Sciences
Master of Science in Urban Studies (4Cities)

 

Examenroosters 1ste zittijd, 2de examenperiode – Juni 2019

Bachelorprogramma's

Alle bacheloropleidingen (Bio-ingenieurswetenschappen -  Biologie -  Chemie - Computerwetenschappen - Fysica en Sterrenkunde - Geografie - Wiskunde en
Schakel CW/TI en Voorbereidingsprogramma CW/TI). Examenroosters onder voorbehoud, kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Desgevallend worden de studenten per email verwittigd.

Voor sommige vakken is inschrijving in een afsprakenlijst op Pointcarré vereist. De studenten zullen per email worden verwittigd van zodra deze lijsten beschikbaar zijn en de inschrijvingsperiode begint.

Masterprogramma's

Master Bio-ingenieurswetenschappen
Master Biologie
Master Chemie
Master Computerwetenschappen
Master Fysica en Sterrenkunde
Master Geografie
Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Master Toegepaste Informatica
Master Wiskunde
Master na Master Actuariële Wetenschappen
Master of Science in Molecular Biology
Master of Science in Biomolecular Sciences
Master of Science in Urban Studies (4Cities)

 

Examenroosters 2de zittijd, 3de examenperiode – Augustus 2018

Bachelorprogramma's

Alle bacheloropleidingen (Bio-ingenieurswetenschappen -  Biologie -  Chemie - Computerwetenschappen - Fysica en Sterrenkunde - Geografie - Wiskunde en
Schakel CW/TI en Voorbereidingsprogramma CW/TI). Examenroosters onder voorbehoud, kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Desgevallend worden de studenten per email verwittigd.

Voor sommige vakken is inschrijving in een afsprakenlijst op Pointcarré vereist. De studenten zullen per email worden verwittigd van zodra deze lijsten beschikbaar zijn en de inschrijvingsperiode begint.

Masterprogramma's

Master Bio-ingenieurswetenschappen
Master Biologie
Master Chemie
Master Computerwetenschappen
Master Fysica en Sterrenkunde
Master Geografie
Master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Master Toegepaste Informatica
Master Wiskunde
Master na Master Actuariële Wetenschappen
Master of Science in Molecular Biology
Master of Science in Biomolecular Sciences
Master of Science in Urban Studies (4Cities)