Formulier Afstuderen na 1ste semester

Academiejaar 2020-2021
Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Formulier in te dienen uiterlijk op 1 December.

 

Een student die wenst geproclameerd te worden op het einde van de eerste examenperiode van de eerste zittijd dient uiterlijk op 1 december een door de examencommissie goedgekeurde aanvraag in te dienen op het faculteitssecretariaat.
Indien de student een aanvraag indient voor proclamatie na afloop van de eerste examenperiode dan kan over opleidingsonderdelen waarvoor de student in de eerste examenperiode niet slaagt ten vroegste in de tweede zittijd van het lopende academiejaar examen afgelegd en gedelibereerd worden.