Master of Science in de Bio- ingenieurswetenschappen: Chemie en bioprocestechnologie

Chemie en bioprocestechnologie

Meesterlijk door je master

Heb je een brede natuurwetenschappelijke belangstelling? Zie je graag de praktische resultaten van je werk? Wil je jouw kennis over de levende wereld toepassen ten dienste van de industrie en de maatschappij? Wil je je inzetten voor een duurzame en biogebaseerde economie? Kies je voor een toekomstgericht beroep waarin de duurzame productie van levensmiddelen, industriële grondstoffen, fijnchemicaliën en geneesmiddelen centraal staan? Of kijk je meer uit naar een job die draait om de gerichte modificatie en toepassing van micro-organismen, de duurzame productie van planten en het uitwerken van innoverende strategieën voor de bestrijding van ziektes? Wil je na een brede opleiding zelf kiezen welke weg je uitgaat? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou!

 

Deze master biedt een wetenschappelijke opleiding, gericht op het verwerven van inzicht in biologische processen en het functioneren van levende organismen. De opleiding zorgt voor de ontwikkeling van een kwantitatief inzicht in de biologische processen en de capaciteit tot kritische reflectie over een wetenschappelijke/ technologische materie. Overigens is er de mogelijkheid om zelfstandig problemen te detecteren, te analyseren en op te lossen. Bovendien zal je wetenschappelijke taalvaardigheid ontwikkelen waarbij chemie en bioprocestechnologie centraal staat.

Er zijn drie afstudeerrichtingen Voedingsbiotechnologie, Biochemische biotechnologie en Chemische biotechnologie, en je krijgt de mogelijkheid een semester van je tweede masterjaar in het buitenland door te brengen, net zoals bij je stage of masterproef.

Blik op je master

In de afstudeerrichting Voedingsbiotechnologie ligt de nadruk op de fundamentele studie en toepassingen van de productieprocessen in de voedingsindustrie, de agrochemie en de chemische en farmaceutische industrie. Nieuwe trends zoals predictieve microbiologie, functionele levensmiddelen en nutrigenomics komen er aan bod. Het studieprogramma vind je in het keuzemenu rechts.

De afstudeerrichting Biochemische biotechnologie heeft bijzondere aandacht voor de industriële bioorganische chemie, de toepassingen van biomoleculair ontwerp en het gebruik van katalyse. het gebruik van technieken met hoge doorvoer komt er aan bod, net als de gevorderde analyse en modellering van biomoleculaire systemen. Het studieprogramma vind je in het keuzemenu rechts.

Bij de afstudeerrichting Chemische biotechnologie gaat men dieper in op de industriële bio-organische chemie en polymeerchemie, met het accent op het analyseren en modelleren van (bio)chemische productieprocessen via numerieke technieken. De opleiding leidt tot een gevorderde kennis van clean technology, katalyse en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en draagt zo bij tot een expertise in duurzame ontwikkeling en groene chemie. Het studieprogramma vind je in het keuzemenu rechts.

Dankzij een bedrijfsstage, bedrijfsbezoeken, praktijkgerichte lessen en keuzemodules als technologisch ondernemen maak je kennis met de praktische aspecten van het latere beroepsleven.

Opbouw

  • Basiscompetenties: 37 SP (1ste Ma) + 16 SP (2de Ma)
  • Afstudeerrichting: 20 SP (1ste Ma) + 7 SP (2de Ma)
  • Keuzevakken: 3 SP (1ste Ma) + 3 SP (2de Ma)
  • Masterproef: 30 SP (2de Ma) en Stage: 4 SP (2de Ma)

Een overzicht van vakken uit de master vind je hier.

Toelatingsvoorwaarden
Houders van een diploma Bachelor in de Bio-ingenieurswetenschappen kunnen rechtstreeks instromen in de masteropleiding.

Houders van een bachelor- of masterdiploma in de Industriële wetenschappen: Chemie; Industriële wetenschappen: Biochemie of Master in de Biowetenschappen kunnen via een geïntegreerd traject (op dossier) instromen in de Master of Science in de Bio- ingenieurswetenschappen: Chemie en bioprocestechnologie.

Het einde is pas het begin

Dankzij je brede vorming kan je in tal van sectoren aan de slag: de landbouw-, de fermentatie- en de voedingsindustrie en aanverwante sectoren, chemie en fijnchemie, agrochemie, farmacie en fytofarmacie, milieubeheer en milieuwetgeving, afvalwaterzuivering, bodem- en afgasreiniging, alternatieve energiewinning of de biomedische sector. Je kan je bezighouden met veevoeders of meststoffen, levensmiddelen of chemische processen, maar je kan eveneens een baan zoeken in de biotechnologische industrie.

Ook bij de overheid, in het onderwijs, het onderzoek aan de universiteit of een onderzoeksinstelling, in bank- en verzekeringsinstellingen, de (bio)informatica en in het domein van de ontwikkelingssamenwerking zijn heel wat bio-ingenieurs actief. Soms start je met een technischcommerciële of een onderzoeksfunctie om later door te groeien naar het middenkader of een leidinggevende functie in de bedrijfswereld of elders in binnen- of buitenland.

 

Via deze link kan je jobmogelijkheden vinden.

Exchange programmes

Wist je dat je ook naar het buitenland kan tijdens je studies Bio-ingenieurswetenschappen aan de VUB? Dit kan via het bekende Erasmus+ programma, maar ook via een hele rist andere mogelijkheden binnen en buiten Europa. Ofwel kies je om het laatste semester van je bachelor te volgen aan een Europese universiteit, ofwel ga je voor je masterproef (tweede masterjaar) naar een universitair laboratorium in het buitenland. Je kan ook voor je stage kiezen voor een bedrijf in het buitenland.

Binnen deze opleiding kan je op Erasmusuitwisseling naar:

Hongarije

Polen

Spanje

Wens je meer info? Contacteer de exchange coördinator van onze vakgroep: Prof. Dr. Joris Messens