Master of Science in de Toegepaste Informatica

Meesterlijk door je master

Heb je een universitair bachelordiploma Informatica of Computerwetenschappen of een informaticadiploma van een hogeschool en zoek je een aansluitende masteropleiding of een aanvullende universitaire opleiding? Wil je een loopbaan uitbouwen in de informaticasector? Wil je  je informaticakennis delen en denkt aan een loopbaan in het secundair of hoger onderwijs? Heb je goede analytische en probleemoplossende vaardigheden en wenst die te gebruiken om ICT-oplossingen te verwezenlijken voor een breed gamma aan probleemstellingen? Ben je geboeid door nieuwe ICT-technologieën en wil je deze creatief aanwenden om innovatieve ICT-systemen te realiseren? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou!

De masteropleiding Toegepaste Informatica biedt een stevige theoretische basis met talrijke gelegenheden (opdrachten, projecten, stage, ...) om je theoretische kennis in de praktijk om te zetten.

Je krijgt de mogelijkheid om je kritisch en creatief denken te ontwikkelen. Tevens is het een up-to-date programma met oog voor de nieuwste technologische ontwikkelingen. Je stage en masterproef doe je bij voorkeur in een bedrijfscontext, waardoor je onderzoek naar relevante, originele en innoverende ICT-oplossingen kan combineren met de praktijktoepassing. Bovendien is er de gelegenheid om een deel van je programma in het Engels te volgen.

 

De Master of Science in de Toegepaste Informatica wordt zowel in dagonderwijs als in avondonderwijs ingericht.

Voor een overzicht van onze overige opleidingen Computerwetenschappen (bachelor, master en bijhorende schakel- en voorbereidingsprogramma's) kunt u terecht op de pagina van het domein Computerwetenschappen.

 

Opbouw van het programma

Het programma van onze 1-jarige (60 ECTS) Master of Science in de Toegepaste Informatica richt zich vanaf 2020-2021 op de info​rmatica-aspecten van Data Science en Big Data toepassingen. Het vernieuwde programma bestaat uit 48 ECTS aan verplichte kernvakken, en 12 ECTS aan vrij te kiezen keuzevakken. 

Verplichte kernvakken (48 ECTS)

Methoden van Wetenschappelijk Onderzoek
Deze cursus geeft een inleiding van de basis van de wetenschappelijke methodes: hoe wetenschappers voorkomen dat ze het wiel opnieuw uitvinden, hoe voorkomen zichzelf voor de gek te houden en hoe ze voorkomen dat onbetrouwbare en foute resultaten verspreid worden. De cursus wordt geëvalueerd met een aantal praktische uitdagingen voor de studenten.
Schaalbare Datamanagementsystemen
In de cursus Scalable Data Management Systemen bestuderen we systemen en algoritmen die ontwikkeld zijn voor het ondersteunen van data intensieve toepassingen op schaal. De cursus volgt een principiële aanpak en behandelt aspecten van gedistribueerde databanken, MapReduce afgeleiden, en andere relevante systemen. De cursus focust onder meer op uitdagingen rond gegevens partitionering, gedistribueerd query plannen en schaalbare transactieverwerking.
Information Retrieval en Data Mining
Information Retrieval omvat de theorie en de praktijk van het zoeken naar en het doorzoeken van documenten, zoals bijvoorbeeld gebruikt door Google. Het is gerelateerd aan Data Mining, de theorie en de praktijk van het automatisch begrijpen van de structuur van data. Deze gecombineerde cursus behandelt onderwerpen gaande van praktische problemen zoals het ruimte-efficiënt indexeren van massale gegevensbanken, tot het bepalen van het belang van woorden en andere vormen van semantiek in gestructureerde en ongestructureerde documenten. 
Informatievisualisatie
Dit vak bespreekt verschillende visualisatietechnieken ter ondersteuning van de exploratieve analyse van grote datasets. De theorie behandelt specifieke elementen van menselijke perceptie, aspecten van de kleurtheorie, en verschillende ontwerpprincipes en interactietechnieken voor mens-in-de-lus data-exploratie, geïllustreerd aan de hand van verschillende case studies. De theorie wordt toegepast en verder verdiept in een groepsopdracht waarbij interactieve visualisatieoplossingen voor grote en complexe datasets ontworpen en geïmplementeerd worden.
Cloud Computing and Big Data Processing
Cloud Computing en Big Data Processing is een geavanceerde tweedelige cursus die de basisconcepten en -technieken van deze domeinen introduceert en het gebruik ervan binnen gerelateerde raamwerken en hulpmiddelen motiveert en illustreert. Onderwerpen voor cloud computing zijn beveiliging, consistentie, reactiviteit en decentralisatie (blockchain). Big Data Processing-onderwerpen omvatten cluster computing, fouttolerantie en gegevenslocaliteit, partitionering en streaming. Kennis van JavaScript en Scala is een pluspunt.
Statistical Foundations of Machine Learning
Deze cursus behandelt de basisconcepten van statistisch machinaal leren. De volgende onderwerpen worden besproken: wat is een goed geformuleerd leerprobleem, is machinaal leren van het probleem wel mogelijk? Wat is het verschil tussen trainen en testen, en fouten en ruis? Hoe kunnen we veilig veralgemenen? Op het vlak van technieken bekijken we oa. Lineaire modellen, Neurale netwerken, Support vector machines, Kernel methoden, Bayesiaans machinaal leren, en Causaliteit.
Masterproef Toegepaste Informatica
Studenten ontwikkelen, publiceren, en verdedigen een originele bijdrage tot het domein van Computerwetenschappen in het algemeen en tot de daarin gekozen specialisatie in het bijzonder. Zij kunnen het onderwerp vrij bepalen in samenspraak met een promotor van het departement. Hiertoe wordt een lijst van aanbevolen onderwerpen gecommuniceerd.

Keuzevakken (12 ECTS)

Volgende keuzevakken kunnen vrij gekozen worden:

Software Architecturen
Dit vak behandelt het ontwerp en de implementatie van grootschalige softwaresystemen die wereldwijd opereren met duizenden concurrente gebruikers. We bespreken architecturale patronen en tactieken om kwaliteiten te realiseren zoals reactiviteit (tijdig reageren op invoer), weerbaarheid (herstellen van onverwachte falingen), en elasticiteit (reageren op variaties in belasting). We illustreren deze patronen aan de hand van frameworks voor de programmeertaal Scala, waarvan de relevante eigenschappen eerst overlopen worden.
Security in Computing
Dit vak geeft een inleiding tot computerbeveiliging. Eerst wordt een conceptueel kader gegeven en een overzicht van het veld. Vervolgens zoomt het vak in op enkele belangrijke deeldomeinen. Enkele van deze deeldomeinen zijn cryptografie, beveiliging van geheugenbeheer in onveilige programmeertalen, beveiliging van webapplicaties, capability-gebaseerde beveiliging en beveiligingsprimitieven op de hardware-software interface.
Natural Language Processing
In dit vak bouw je intelligente systemen die in staat zijn via natuurlijke taal te interageren met hun omgeving. Het fundamentele idee erachter is dat de betekenis van een uitdrukking in natuurlijke taal gemodelleerd kan worden als een uitvoerbaar programma. Studenten krijgen de nodige achtergrond en vaardigheden om een uitdagend onderzoeksproject aan te kunnen in het domein.
Declaratief Programmeren
Declaratief programmeren omvat het specificeren van de invoer-uitvoerrelatie die een gebruiker nodig heeft uit zijn programma, terwijl, voor zover mogelijk, de feitelijke uitvoeringsmethode aan de compiler wordt overgelaten. In deze praktische cursus wordt constraint logic programming diepgaand bestudeerd, zowel vanuit theoretisch als praktisch perspectief. De logische programmeertaal Prolog wordt in detail behandeld, vanuit een historisch perspectief dat je voorbereidt op blootstelling aan logische programma's in de industrie, tot de laatste ontwikkelingen in constraint logic programming en numerieke constraint satisfaction.

Volgende keuzevakken, bedoeld om eventuele lacunes uit een bacheloropleiding op te vullen, kunnen eveneens opgenomen worden mits goedkeuring van de examencommissie:

Higher Order Programming
Dit is een ondersteunende cursus in functioneel programmeren die speciaal is ontworpen voor studenten die al goed kunnen programmeren in een mainstream taal met beperkte functionele kenmerken (bijv. Java, C #, Python, ...).
Technieken van de Artificiële Intelligentie
Deze cursus introduceert een reeks fundamentele technieken in Artificiële Intelligentie (AI). Je leert over AI-agenttheorie, kennisrepresentatie, bewijs en inferentie (zowel logisch als statistisch), lokale en wereldwijde zoektechnieken inclusief genetische algoritmen, decision tree learning en neurale netwerken. Tijdens de cursus bouw en gebruik je een klein AI-systeem.
Parallelisme en Distributie
Dit vak biedt een algemene inleiding tot fundamentele onderwerpen binnen parallelisme en distribute. In het eerste deel worden concepten uit concurrentie en parallelisme geïntroduceerd, zoals multi-threading en mutual exclusion of shared-memory fork-join parallelism. In het tweede deel worden gedistribueerde systemen geïntroduceerd, met een focus op gevestigde modellen zoals client-server en peer-to-peer en programmeerabstracties voor inter-process communicatie.
Bedrijfsstage Toegepaste Informatica
De bedrijfsstage biedt de student de mogelijkheid om op een begeleide manier kennis te maken met het beroepsleven en de opgedane academische kennis toe te passen in de praktijk. De opdracht die tijdens de stage wordt uitgevoerd moet overeenkomen met het werk van een universitaire informaticus en kan gezien worden als voorbereiding op of gecombineerd worden met de masterproef.

Het einde is pas het begin

Met een universitair diploma Toegepaste Informatica kan je alle kanten op. Je kan werken in een van de vele softwarebedrijven, maar ook in de informatica-afdeling van bedrijven waarvan de kerntaken zich niet in de informatica bevinden zoals banken, verzekeringsmaatschappijen of in de industriële sector, gezondheidszorg, transport, overheidsdiensten …

Typische benamingen van jobs voor een universitair geschoolde informaticus zijn: architect, analist, project manager, consultant, software-ontwerper, software-ontwikkelaar, database-specialist, web-specialist, …   Door onze focus op de informatica-aspecten van Data Science en Big Data toepassingen is een job als data scientist of data engineer eveneens mogelijk. 

Een eigen zaak opstarten behoort eveneens tot de mogelijkheden. Je kan je opleiding ook aanvullen met de lerarenopleiding, zodat je les kunt geven in het reguliere onderwijs (secundair en hoger onderwijs) of in het bedrijfsleven.

Toelatingsvoorwaarden

Rechtstreeks:

 • Academische Bachelor in de Computerwetenschappen
 • Academische Bachelor in de Informatica
 • Academische Bachelor in de Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen

Na schakelprogramma (59 SP):

 • Professionele Bachelor in de Toegepaste Informatica
 • Professionele Bachelor in de Multimedia en Communicatietechnologie

Na voorbereidingsprogramma (60 SP):

 • Academische Bachelor in de Industriële Wetenschappen
 • Academische Bachelor of Science in de Ingenieurswetenschappen

Bachelors of Science in de Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT kunnen een aanvraag indienen om rechtstreeks tot de masteropleiding toegelaten te worden.

Na voorbereidingsprogramma (65 SP):

 • Academische Bachelor in de Bio-Ingenieurswetenschappen
 • Academische Bachelor in de Chemie
 • Academische Bachelor in de Fysica en Sterrenkunde
 • Academische Bachelor in de Geografie
 • Academische Bachelor in de Geologie
 • Academische Bachelor in de Wiskunde
 • Academische Bachelor in de (Toegepaste) Economische wetenschappen
 • Academische Bachelor in de Toegepaste Economische wetenschappen: Handelsingenieur