My.WIDS.VUB

Templates voor presentaties en thesissen in LaTex

 

Projecten en thesissen

Op deze pagina wordt een overzicht geboden van voorbeelden van Bachelorprojecten, Masterthesissen en Doctoraatsthesissen.

 

Tutoringproject

Ter begeleiding van de studenten zet de vakgroep wiskunde twee tutoren in.

De tutoren dit academiejaar zijn:

  • Djunes Janssens
  • Robin Van den Bossche

Peer-Assisted-Learning (afgekort: PAL) kan worden ingezet in de opleiding om de studieaanpak van de studenten te verbeteren. Met PAL wordt dan ook een ondersteuning geboden aan de studenten om de gewenste studieresultaten te bereiken. Op zich is dat de doelstelling van elke studieactiviteit, ook van de reguliere contactmomenten tijdens de opleiding.