Newsflash

06/06/2023 - 16:00

JOBALERT! We hebben niet één, maar zelfs twee assistentenmandaten Wiskunde & Data Science in de aanbieding:

25/05/2023 - 10:00

Hang Thi Thu Nguyen behaalde op 25 mei 2023 de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: "Chronic pathology of experimental Trypanosoma evansi infection is the combined result of an extra-medullary erythropoiesis abrogation, a failing host B cell response, and the induction of a unique Th1 cell population"

Hang Thi Thu Nguyen obtained on May 25, 2023 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES with the following doctoral thesis: "Chronic pathology of experimental Trypanosoma evansi infection is the combined result of an extra-medullary erythropoiesis abrogation, a failing host B cell response, and the induction of a unique Th1 cell population"

Promotors: Prof. dr. ir. Stefan Magez (VUB), Prof. dr. Magdalena Radwanska (UGent)

Gezamenlijk doctoraat met Universiteit Gent / Joint PhD with Ghent University

24/05/2023 - 08:30

WAARHEID

Gisteren vond in het stadhuis van Brussel onze boekvoorstelling 'Een vraag naar waarheid' plaats in het kader van PACT, de Caroline Pauwels Academy of Critical Thinking. Onze gast, de Nederlandse politicus en natuurkundige Robbert Dijkgraaf, gaf een bevlogen lezing over het belang van waarheid en waarheidsvinding.

 

Het boek bevat een bijdrage van Jan De Beule en Andreas Debrouwere (Vakgroep Wiskunde en Data Science, VUB), waarin de auteurs dieper ingaan op wiskundige waarheden.

 

Wiskundige resultaten worden vaak beschouwd als universele waarheden. In dit essay proberen de auteurs duidelijk te maken dat deze these subtieler is dan dat ze op het eerste gezicht lijkt. Vooreerst maken ze het onderscheid tussen de wiskundige methode en wiskundige waarheden, ook wel stellingen genoemd. De wiskundige methode kan men kort omschrijven als een spel waarin dezelfde spelregels steeds dezelfde waarheden opleveren. Meer bepaald maken wiskundigen gebruik van axioma’s en logisch redeneren om stellingen te bewijzen. Dit lijkt de wiskundige methode universeel te maken. Daarentegen worden stellingen soms gecontesteerd, dit lijkt ze niet universeel te maken. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een beroemde Wiskundige stelling, de zogenaamde Banach-Tarski paradox.

 

Een link naar het boek zelf is b.v.

 

https://www.aspeditions.be/en/book/een-vraag-naar-waarheid/19326

 

23/05/2023 - 15:00

Katerina Rodiouchkina behaalde op 23 mei 2023 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Evaluation and application of sulfur isotopic analysis in samples of biological and geological origin using multi-collector ICP-MS

Katerina Rodiouchkina obtained on May 23, 2023 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: Evaluation and application of sulfur isotopic analysis in samples of biological and geological origin using multi-collector ICP-MS

Promotors: Prof. Dr. Steven Goderis (VUB), Prof. Dr. Frank Vanhaecke (UGent)

Gezamenlijk doctoraat met Universiteit Gent / Joint PhD with Ghent University

16/05/2023 - 17:00

Kevin Van holsbeeck behaalde op 16 mei 2023 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Verkleinen van het verkleinde: Nanobody complementariteitsbepalende regio peptidomimetica

Kevin Van holsbeeck obtained on May 16, 2023 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: Downsizing the Downsized: Nanobody Complementarity-Determining Region Peptidomimicry

Promotors: Prof. Dr. Steven Ballet (VUB), Prof. Dr. José C. Martins (UGent)

Gezamenlijk doctoraat met Universiteit Gent / Joint PhD with Ghent University

16/05/2023 - 17:00

Maruša Prolič-Kalinšek behaalde op 16 mei 2023 de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Regulatory interplay between the toxin-antitoxin cluster paaR2-paaA2-parE2 and prophage genes ydaS-ydaT from Escherichia coli O157:H7

Maruša Prolič-Kalinšek obtained on May 16, 2023 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES with the following doctoral thesis: Regulatory interplay between the toxin-antitoxin cluster paaR2-paaA2-parE2 and prophage genes ydaS-ydaT from Escherichia coli O157:H7

Promotor: Prof. dr. ir. Remy Loris

12/05/2023 - 17:00

Joris Van Lindt behaalde op 12 mei 2023 de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN  met de volgende doctorale thesis: "In vitro Modelling of Liquid Liquid Phase Separation in Amyotrophic Lateral Sclerosis"

Joris Van Lindt obtained on May 12, 2023 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES with the following doctoral thesis: "In vitro Modelling of Liquid Liquid Phase Separation in Amyotrophic Lateral Sclerosis"

Promotors: Prof. dr. Peter Tompa, Prof. dr. Dominique Maes

12/05/2023 - 16:00

Sudip Guria behaalde op 12 mei 2023 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Chiral Brønsted Acid-Catalyzed Enantioselective Hetero-Cyclization of Non-Activated Alkenes

Sudip Guria obtained on May 12, 2023 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: Chiral Brønsted Acid-Catalyzed Enantioselective Hetero-Cyclization of Non-Activated Alkenes

Promotor: Prof. dr. Ulrich Hennecke

27/04/2023 - 17:30

Junaid Ahmed behaalde op 27 april 2023 de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Unraveling the role of liquid-liquid phase separation in amyotrophic lateral sclerosis and prostate cancers

Junaid Ahmed obtained on April 27, 2023 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES with the following doctoral thesis: Unraveling the role of liquid-liquid phase separation in amyotrophic lateral sclerosis and prostate cancers

Promotor: Prof. dr. Peter Tompa

26/04/2023 - 15:00

Pim Kaskes behaalde op 26 april 2023 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Reconstructing the first moments after the Cretaceous-Paleogene boundary impact event: high-resolution petrography and geochemistry of proximal and distal Chicxulub impactites

Pim Kaskes obtained on April 26, 2023 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: Reconstructing the first moments after the Cretaceous-Paleogene boundary impact event: high-resolution petrography and geochemistry of proximal and distal Chicxulub impactites

Promotors: Prof. dr. Steven Goderis, Prof. dr. Philippe Claeys, Prof. dr. Nadine Mattielli

Gezamenlijk doctoraat met ULB / Joint PhD with ULB

Pagina's