Newsflash

25/05/2022 - 17:00

Sam Mattheus behaalde op 25 mei 2022 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Finite geometry and friends: tilings in abelian groups and combinatorics in spherical buildings'

Sam Mattheus obtained on May 25, 2022 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Finite geometry and friends: tilings in abelian groups and combinatorics in spherical buildings'

Promotors: Prof. dr. Philippe Cara, Prof. dr. Jan De Beule

24/05/2022 - 11:15

Voorziene startdatum: 15/09/2022
Looptijd/duur contract: 1 jaar (jaarlijks hernieuwbaar tot max. 6 jaar)
Deadline voor kandidaatstelling: 15/06/2022

Omschrijving van de opdracht
Onderwijs

Ondersteuning academisch onderwijs:
• Oefeningen- en practicabegeleiding in bachelor- en masteronderwijs: cartografie, geo-informatiekunde en aardobservatie
• Tutoring bachelorstudenten en begeleiding van bachelorpapers en masterthesissen
• Bijdrage tot de ontwikkeling en coördinatie van transversaal projectonderwijs

20/05/2022 - 16:00

Charlotte Verwimp behaalde op 20 mei 2022 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Verzamelingtheoretische oplossingen van de Yang-Baxter vergelijking en geassocieerde algebraïsche structuren'

Charlotte Verwimp obtained on May 20, 2022 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Set-theoretic solutions of the Yang-Baxter equation and associated algebraic structures'

Promotors: Prof. dr. Leandro Vendramin, Prof. dr. em. Eric Jespers

13/05/2022 - 15:00

Ruben Van Lommel behaalde op 13 mei 2022 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Towards a better understanding and development strategy of supramolecular gels'

Ruben Van Lommel obtained on May 13, 2022 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Towards a better understanding and development strategy of supramolecular gels'

Promotor: ¨Prof. dr. Wim De Borggraeve, Prof. dr. Frank De Proft, Prof. dr. Mercedes Alonso

03/05/2022 - 17:00

Matteo Marra behaalde op 3 mei 2022 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'A live debugging approach for Big Data processing applications'

Matteo Marra obtained on May 3, 2022 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: 'A live debugging approach for Big Data processing applications'

Promotor: Prof. dr. Elisa Gonzalez Boix

Co-promotor: Prof. dr. Guillermo Polito

29/04/2022 - 17:00

Morgane Mannes behaalde op 29 april 2022 de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Discovery, design and synthesis of G protein peptidomimetics'

Morgane Mannes obtained on April 29, 2022 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Discovery, design and synthesis of G protein peptidomimetics'

Promotors: Prof. dr. Steven Ballet, Prof. dr. Charlotte Martin, Dr. Toon Laeremans

28/04/2022 - 16:00

Mohammad Abdul Quader behaalde op 28 april 2022 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Assessing the spatial variation of risk from coastal hazards and risk reduction strategies along the coast of Bangladesh'

Mohammad Abdul Quader obtained on April 28, 2022 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Assessing the spatial variation of risk from coastal hazards and risk reduction strategies along the coast of Bangladesh'

Promotor: Prof. dr. Matthieu Kervyn De Meerendre

26/04/2022 - 16:00

Sietze J. De Graaff behaalde op 26 april 2022 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Making Sense of Destruction, a Geochemical and Petrological Investigation of the Impact Melt Rocks and Crystalline Basement of the Chicxulub Impact Structure'

Sietze J. De Graaff obtained on April 26, 2022 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Making Sense of Destruction, a Geochemical and Petrological Investigation of the Impact Melt Rocks and Crystalline Basement of the Chicxulub Impact Structure'

Promotoren: Prof. dr. Philippe Claeys, Prof. dr. Nadine Mattielli

Co-promotor: Prof. dr. Steven Goderis

22/04/2022 - 17:00

Mathias Elsocht behaalde op 22 april 2022 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Towards an improved treatment of Non-Small Cell Lung Cancer: Hit-to-Lead optimization of Spautin-1'

Mathias Elsocht obtained on April 22, 2022 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Towards an improved treatment of Non-Small Cell Lung Cancer: Hit-to-Lead optimization of Spautin-1'

Promotor: Prof. dr. Steven Ballet

22/04/2022 - 16:00

Paul Coppin behaalde op 22 april 2022 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Onderzoek naar de voorloperfase van gammaflitsen door middel van gammastraal- en hoogenergetische neutrino observaties'

Paul Coppin obtained on April 22, 2022 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Investigation of the precursor phase of gamma-ray bursts through gamma-ray and high-energy neutrino observations'

Promotor: Prof. dr. Nick van Eijndhoven

Co-promotor: Prof. dr. Krijn de Vries

Pagina's