Newsflash

09/07/2020 - 17:00

SANDER E. VAN dER VERREN behaalde op 9 juli 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Order at the surface: electron cryo-microscopy of the curly assembly system and Bacillus anthracis S-layer.

SANDER E. VAN dER VERREN obtained on July 9 2020 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES with the following doctoral thesis: Order at the surface: electron cryo-microscopy of the curly assembly system and Bacillus anthracis S-layer.

Promotor: Prof. dr. HAN REMAUT

 

09/07/2020 - 16:00

HUNG HUY NGUYEN behaalde op 9 juli 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Validation of in silico design and covalent modification of intrinsically disordered proteins.

HUNG HUY NGUYEN obtained on July 9 2020 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES with the following doctoral thesis: Validation of in silico design and covalent modification of intrinsically disordered proteins.

Promotor: Prof. dr. Peter Tompa

Co-promotor: Dr. ir. Kris Pauwels

 

08/07/2020 - 16:00

STEFAN VET behaalde op 8 juli 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Dynamische analyse van nutriënt-expliciete modellen voor kleine microbiële gemeenschappen.

STEFAN VET obtained on July 8 2020 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: Dynamical analysis of nutrient-explicit models for small microbial communities.

Promotors: Prof. dr. ir. LENDERT GELENS, Prof. dr. JAN DANCKAERT, Prof. dr. DIDIER GONZE (ULB)

Joint PhD Université Libre de Bruxelles

06/07/2020 - 17:00

RUDY PELICAEN behaalde op 6 juli 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN (VUB) en DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN (ULB) met de volgende doctorale thesis: Genoomwijde metabole modellering van kandidaat-functionele starterculturen voor cacaoboonfermentatie.

RUDY PELICAEN obtained on July 6 2020 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES (VUB) and DOCTOR OF SCIENCES (ULB) with the following doctoral thesis: Genome-scale metabolic modeling of candidate functional starter cultures for cocoa bean fermentation.

Promotor: Prof. dr. Stefan WECKX

Co-promotor: Prof. dr. Didier GONZE (ULB)

Joint PhD Université Libre de Bruxelles

01/07/2020 - 09:00

YING MENG behaalde op 1 juli 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Functional characterization of novel genes involved in the mesodermal-cardiac differentiation of mouse embryonic stem cells'.

YING MENG obtained on July 1 2020 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Functional characterization of novel genes involved in the mesodermal-cardiac differentiation of mouse embryonic stem cells'.

Promotor:  Prof. dr. Luc Leyns

27/05/2020 - 15:00

Sarah De Boeck behaalde op 27 mei 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE INTERDISCIPLINAIRE STUDIES: Stedelijke Planning, Economische Geografie en Stedelijke, Economische Ontwikkeling met de volgende doctorale thesis: 'Ruimte maken voor de foundational economy: Stedelijk economische beleids- en planningsperspectieven uit Brussel.'

Sarah De Boeck obtained on May 27 2020 the academic degree of DOCTOR OF INTERDISCIPLINARY STUDIES: Urban Planning, Economic Geography and Urban Economic Development with the following doctoral thesis: 'Making space for the foundational economy: Urban economic policy and planning perspectives from Brussels'.

Promotoren: Prof. dr. ir. Michael Ryckewaert, Prof. dr. David Bassens, Prof. dr. Heidi Deneweth

19/05/2020 - 10:45

Vakgroep Chemical Engineering is op zoek naar een technisch expert. Maak jij ons team compleet?

12/05/2020 - 11:30

With about 50 researchers in HEP@VUB we perform fundamental research towards a profound and comprehensive understanding of both the largest and smallest structures around us. By combining theoretical and experimental research of high-energy phenomena in the universe and on the tiniest quantum scale a coherent picture of the reality around us emerges.

11/05/2020 - 16:15

Vakgroep Geografie, Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Voorziene startdatum: 15/09/2020
Looptijd/duur contract: 1 jaar (jaarlijks hernieuwbaar tot max. 6 jaar)
Deadline voor kandidaatstelling: 15/06/2020

16/04/2020 - 15:30

Pieter Libin behaalde op 15 april 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Guiding the mitigation of epidemics with reinforcement learning 

Pieter Libin obtained on April 15 2020 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: Guiding the mitigation of epidemics with reinforcement learning 

Promotors: Prof. dr. Ann Nowé (VUB) & Prof. dr. Philippe Lemey (KU Leuven) 

Pagina's