Geography Department
City - Society - Earth - Climate - Spatial Modelling

 

05/09/2023 - 15:00

Liesbet De Backer behaalde op 5 september 2023 de academische graad van DOCTOR IN DE INTERDISCIPLINAIRE STUDIES met de volgende doctorale thesis: "Sociale netwerkvorming en toegang tot sociale steun van niet-begeleide vluchtelingen in hun transitie naar volwassenheid"

Liesbet De Backer obtained on September 5, 2023 the academic degree of DOCTOR OF INTERDISCIPLINARY STUDIES with the following doctoral thesis: "Social network development and access to social support of unaccompanied refugees in their transition to adulthood"

Promotors: Bas Van Heur (VUB), Ilse Derluyn (UGent)

27/06/2023 - 10:00

Liuelsegad Belayneh Bunare behaalde op 27 juni 2023 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: "Geulerosie in de Southern Main Ethiopian Rift: kenmerken, ruimtelijke en temporele verdeling en sediment opbrengst"

Liuelsegad Belayneh Bunare obtained on June 27, 2023 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: "Gully erosion in the Southern Main Ethiopian Rift: characteristics, spatial-temporal distribution, and sediment yield"

Promotors: Prof. dr. Matthieu Kervyn (VUB), Dr. Olivier Dewitte (Koninklijke Museum voor Midden Afrika), Dr Guchie Gulie (Arba Minch University), Prof. dr. em. Jean Poesen (KULeuven)

13/06/2023 - 16:00

Amy Phillips behaalde op 13 juni de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: "Toward Citizen-Centered Urban Green: Advancing understandings of supply and demand interactions and inequalities"

Amy Phillips obtained on June 13, 2023 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: "Toward Citizen-Centered Urban Green: Advancing understandings of supply and demand interactions and inequalities"

Promotors: Prof. dr. Frank Canters (VUB), Prof. dr. Ahmed Z. Khan (ULB)

Gezamenlijk doctoraat met ULB / Joint PhD with ULB

20/02/2023 - 14:00

Mary John Kisaka behaalde op 20 februari 2023 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Vulkanische geschiedenis en invloed op de fluoride contaminatie van waterbronnen rond Mt. Meru, Noord-Tanzania

Mary John Kisaka obtained on February 20, 2023 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: Volcanic history and controls on fluoride contamination of water resources at Mt. Meru, Northern Tanzania

Promotors: Prof. dr. Matthieu Kervyn (VUB), Prof. dr. Karen Fontijn (ULB), Dr. Ceven Shemshanga (University of Dodoma), Dr. Ines Tomašek (Université Clermont Auvergne)

 

 

07/02/2023 - 14:00

Deborah Lambert behaalde op 7 februari 2023 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Circular food imaginaries, policies and practices in Brussels

Deborah Lambert obtained on February 7, 2023 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: Circular food imaginaries, policies and practices in Brussels

Promotor: Prof. dr. David Bassens

 

 

09/12/2022 - 16:00

Nishtman Karimi behaalde op 9 december 2022 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Water management regimes and regional adaptation in a semiarid area: assessing the case of Sanandaj, Iranian Kurdistan'

Nishtman Karimi obtained on December 9, 2022 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Water management regimes and regional adaptation in a semiarid area: assessing the case of Sanandaj, Iranian Kurdistan'

Promotor: Prof. dr. Kobe Boussauw

07/09/2022 - 16:00

Jonas Van Breedam behaalde op 7 september 2022 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Modelling the early Cenozoic Antarctic ice sheet history'

Jonas Van Breedam obtained on September 7, 2022 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Modelling the early Cenozoic Antarctic ice sheet history'

Promotor: Prof. dr. Philippe Huybrechts

Co-promotor: Prof. dr. Michel Crucifix

19/08/2022 - 15:00

Laura Deruytter behaalde op 19 augustus 2022 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'The repurposing of utility companies in Flanders: Institutional bricolage by the local state under budgetary restraint and financialized capitalism'

Laura Deruytter obtained on August 19, 2022 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: 'The repurposing of utility companies in Flanders: Institutional bricolage by the local state under budgetary restraint and financialized capitalism'

Promotor: Prof. dr. David Bassens

14/06/2022 - 15:00

Griet Juwet behaalde op 14 juni 2022 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Energietransitie als hefboom voor ruimtelijke en maatschappelijke transformatie. Een verkenning van de rol van planning en ontwerp in de verspreid verstedelijkte context van Vlaanderen'

Griet Juwet obtained on June 14, 2022 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Energy transition as a catalyst for spatial and sociopolitical transformation. Exploring the role of planning and design in the dispersed urban context of Flanders'

Promotors: Prof. dr. Michael Ryckewaert, Prof. dr. Fabio Vanin

24/05/2022 - 11:15

Voorziene startdatum: 15/09/2022
Looptijd/duur contract: 1 jaar (jaarlijks hernieuwbaar tot max. 6 jaar)
Deadline voor kandidaatstelling: 15/06/2022

Omschrijving van de opdracht
Onderwijs

Ondersteuning academisch onderwijs:
• Oefeningen- en practicabegeleiding in bachelor- en masteronderwijs: cartografie, geo-informatiekunde en aardobservatie
• Tutoring bachelorstudenten en begeleiding van bachelorpapers en masterthesissen
• Bijdrage tot de ontwikkeling en coördinatie van transversaal projectonderwijs

Pagina's