Voorkennis Wetenschappen-Wiskunde

Als je een opleiding in de wetenschappen aanvat, wordt er verwacht dat je al over een zekere voorkennis beschikt. De verwachte voorkennis is afhankelijk van je opleiding.

Aan de hand van onderstaande documenten kan je nagaan welke voorkennis van wiskunde, chemie en fysica verwacht wordt voor elk van de opleidingen aan de faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen.

Onder voorkennis vind je telkens een overzicht van de specifieke leerstof uit het secundair onderwijs die docenten als voorkennis verwachten of als nuttig beschouwen.

Voorkennis

Voorkennis Wiskunde voor de opleidingen: Bio-ingenieurswetenschappen, Biologie, Chemie, Computerwetenschappen, Fysica en Sterrenkunde, Geografie en Wiskunde en Data Science

Voorkennis Chemie voor de opleidingen: Bio-ingenieurswetenschappen, Biologie, Chemie, Fysica en Sterrenkunde en Geografie

Voorkennis Fysica voor de opleidingen: Bio-ingenieurswetenschappen, Biologie, Chemie, Fysica en Sterrenkunde, Geografie en Wiskunde en Data Science

 

Voorbeeldvragen

Via de voorbeeldvragen kan je aan de hand van een aantal oefeningen nagaan in welke mate je de verwachte voorkennis al beheerst.

Voorbeeldvragen Chemie voor de opleidingen: Bio-ingenieurswetenschappen, Biologie, Chemie, Fysica en Sterrenkunde en Geografie

Voorbeeldvragen Fysica voor de opleidingen: Bio-ingenieurswetenschappen, Biologie, Chemie, Fysica en Sterrenkunde, Geografie en Wiskunde en Data Science

 

Remediëren

Merk je dat je wat opfrissing kan gebruiken of heb je bepaalde onderdelen nooit gezien? Dan kan je werken aan een goede voorbereiding, nog voor de start van het academiejaar, of zelfs al tijdens je laatste jaar in het secundair onderwijs.

Het StudieBegeleidingsCentrum aan de VUB biedt je de mogelijkheid om je optimaal voor te bereiden op je studies door voorkennistoetsen aan de VUB af te leggen en/of door een brugcursus te volgen. Vraag raad via begeleiding@vub.ac.be

Bij de start van je studies biedt de VUB je bovendien een uitmuntende begeleiding aan om de overgang van secundair naar het academisch onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen.