PhD Aleksandra Lewandowska

01/12/2021 - 13:00

Aleksandra Lewandowska behaalde op 1 december 2021 de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Forward and reverse: looking for components of oxidative stress signalling pathways'

Aleksandra Lewandowska obtained on December 1, 2021 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Forward and reverse: looking for components of oxidative stress signalling pathways'

Promotors: Prof. dr. Joris Messens, Prof. dr. Frank Van Breusegem

Joint PhD Ghent University