PhD Camille Gaulier

16/07/2020 - 16:00

CAMILLE GAULIER behaalde op 16 juli 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Sporemetalen in estuariene en kustwateren op: dynamiek, speciatieen biobeschikbaarheid onder verschillende omgevingsomstandigheden.

CAMILLE GAULIER obtained on July 16 2020 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: Trace metals in estuarine and coastal waters:dynamics, speciation and bioavailability under various environmental conditions.

Promotors: Prof. dr. YUE GAO, Prof. dr. GABRIEL BILLON (U-Lille)

Co-promotor: Prof. dr. em. WILLY BAEYENS

Joint PhD University of Lille, LASIRE, France