PhD David Van der Veken

21/04/2023 - 17:00

David Van der Veken behaalde op 21 april 2023 de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Ontrafeling van het ecologische functioneren van een anticlostridiale Mammaliicoccus sciuri-stam met het oog op zijn toepassing als vleesstartercultuur

David Van der Veken obtained on April 21, 2023 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES with the following doctoral thesis: Exploring the ecological functioning of an anticlostridial Mammaliicoccus sciuri strain in view of its application as a meat starter culture 

Promotors: Prof. dr. ir. Frederic Leroy