PhD Gabriela Garcia Rodriguez

05/10/2020 - 16:00

GABRIELA GARCIA RODRIGUEZ behaalde op 5 oktober 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Regulatory mechanisms behind the activities of bacterial HEPN ribonuclease RnlA and ParE2 gyrase poison'.

GABRIELA GARCIA RODRIGUEZ obtained on October 5, 2020 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Regulatory mechanisms behind the activities of bacterial HEPN ribonuclease RnlA and ParE2 gyrase poison'.

Promotor: Prof. dr. ir. Remy Loris