PhD Jens Nevens

19/10/2022 - 17:00

Jens Nevens behaalde op 19 oktober 2022 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Representeren en leren van linguïstische structuren op het conceptuele, morfosyntactische en semantische niveau'

Jens Nevens obtained on October 19, 2022 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Representing and learning linguistic structures on the conceptual, morpho-syntactic and semantic level'

Promotors: Prof. dr. Ann Nowé, Prof. dr. Katrien Beuls, Dr. Paul Van Eecke