PhD Kevin Van holsbeeck

16/05/2023 - 17:00

Kevin Van holsbeeck behaalde op 16 mei 2023 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Verkleinen van het verkleinde: Nanobody complementariteitsbepalende regio peptidomimetica

Kevin Van holsbeeck obtained on May 16, 2023 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: Downsizing the Downsized: Nanobody Complementarity-Determining Region Peptidomimicry

Promotors: Prof. Dr. Steven Ballet (VUB), Prof. Dr. José C. Martins (UGent)

Gezamenlijk doctoraat met Universiteit Gent / Joint PhD with Ghent University