PhD Laura Deruytter

19/08/2022 - 15:00

Laura Deruytter behaalde op 19 augustus 2022 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'The repurposing of utility companies in Flanders: Institutional bricolage by the local state under budgetary restraint and financialized capitalism'

Laura Deruytter obtained on August 19, 2022 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: 'The repurposing of utility companies in Flanders: Institutional bricolage by the local state under budgetary restraint and financialized capitalism'

Promotor: Prof. dr. David Bassens