PhD Liesbet De Backer

05/09/2023 - 15:00

Liesbet De Backer behaalde op 5 september 2023 de academische graad van DOCTOR IN DE INTERDISCIPLINAIRE STUDIES met de volgende doctorale thesis: "Sociale netwerkvorming en toegang tot sociale steun van niet-begeleide vluchtelingen in hun transitie naar volwassenheid"

Liesbet De Backer obtained on September 5, 2023 the academic degree of DOCTOR OF INTERDISCIPLINARY STUDIES with the following doctoral thesis: "Social network development and access to social support of unaccompanied refugees in their transition to adulthood"

Promotors: Bas Van Heur (VUB), Ilse Derluyn (UGent)