PhD Liuelsegad Belayneh Bunare

27/06/2023 - 10:00

Liuelsegad Belayneh Bunare behaalde op 27 juni 2023 de academische graad van DOCTOR IN DE WETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: "Geulerosie in de Southern Main Ethiopian Rift: kenmerken, ruimtelijke en temporele verdeling en sediment opbrengst"

Liuelsegad Belayneh Bunare obtained on June 27, 2023 the academic degree of DOCTOR OF SCIENCES with the following doctoral thesis: "Gully erosion in the Southern Main Ethiopian Rift: characteristics, spatial-temporal distribution, and sediment yield"

Promotors: Prof. dr. Matthieu Kervyn (VUB), Dr. Olivier Dewitte (Koninklijke Museum voor Midden Afrika), Dr Guchie Gulie (Arba Minch University), Prof. dr. em. Jean Poesen (KULeuven)