PhD Maklad Hassan Ramadan

05/09/2020 - 11:00

MAKLAD HASSAN RAMADAN behaalde op 5 september 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Phosphorylation of transcription factors as a signal transduction mechanism in the thermoacidophilic crenarchaeon Sulfolobus acidocaldarius'.

MAKLAD HASSAN RAMADAN obtained on September 5 2020 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Phosphorylation of transcription factors as a signal transduction mechanism in the thermoacidophilic crenarchaeon Sulfolobus acidocaldarius'.

 

Promotor: Prof. dr. ir. Eveline Peeters