PhD Manon Demulder

15/10/2020 - 17:00

MANON DEMULDER behaalde op 15 oktober 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Structure-function relationships of Arabidopsis thaliana SOG1, a master regulator in plant DNA damage control'.

MANON DEMULDER obtained on October 15, 2020 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Structure-function relationships of Arabidopsis thaliana SOG1, a master regulator in plant DNA damage control'.

Promotor: Prof. dr. ir. Remy Loris, Prof. dr. Lieven De Veylder

Joint PhD Universiteit Gent