PhD Marko Verce

13/07/2020 - 17:00

MARKO VERCE behaalde op 13 juli 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Omics-benaderingen ter ontrafeling van gefermenteerde levensmiddelenecosystemen.

MARKO VERCE obtained on July 13 2020 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES with the following doctoral thesis: Omics approaches to unravel fermented food ecosystems.

Promotor: Prof. dr. STEFAN WECKX