PhD Maruša Prolič-Kalinšek

16/05/2023 - 17:00

Maruša Prolič-Kalinšek behaalde op 16 mei 2023 de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Regulatory interplay between the toxin-antitoxin cluster paaR2-paaA2-parE2 and prophage genes ydaS-ydaT from Escherichia coli O157:H7

Maruša Prolič-Kalinšek obtained on May 16, 2023 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES with the following doctoral thesis: Regulatory interplay between the toxin-antitoxin cluster paaR2-paaA2-parE2 and prophage genes ydaS-ydaT from Escherichia coli O157:H7

Promotor: Prof. dr. ir. Remy Loris