PhD Maxine Crauwels

26/10/2020 - 15:00

MAXINE CRAUWELS behaalde op 26 oktober 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Effect van verschillende karakteristieken van radiometaal gemerkte Nanobodies op de nierretentie'.

MAXINE CRAUWELS obtained on October 26, 2020 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Effect of different characteristics of radiometal labeled Nanobodies on the kidney retention'.

Promotors/co-promotors: Em. prof. dr. Serge Muyldermans, Prof. dr. ir. Jo Van Ginderachter, Prof. dr. Catarina Xavier, Prof. dr. Nick Devoogdt