PhD Pieter De Bruyn

02/09/2021 - 18:00

Pieter De Bruyn behaalde op 2 september 2021 de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Toxin-antitoxin modules: functional characterization of transcription regulation and potential use against pathogenic bacteria'

Pieter De Bruyn obtained on September 2, 2021 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Toxin-antitoxin modules: functional characterization of transcription regulation and potential use against pathogenic bacteria'

Promotor: Prof. dr. ir. Remy Loris

Co-promotor: Em. prof. dr. Henri De Greve