PhD Raphaël Kiekens

15/06/2023 - 17:00

Raphaël Kiekens behaalde op 15 juni 2023 de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: "Molecular analysis of the dihydrodipicolinate synthase gene family of leguminous plants"

Raphaël Kiekens obtained on June 15, 2023 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES with the following doctoral thesis: "Molecular analysis of the dihydrodipicolinate synthase gene family of leguminous plants"

Promotor: Prof. dr. ir. Geert Angenon