PhD Sander E. Van der Verren

09/07/2020 - 17:00

SANDER E. VAN dER VERREN behaalde op 9 juli 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: Order at the surface: electron cryo-microscopy of the curly assembly system and Bacillus anthracis S-layer.

SANDER E. VAN dER VERREN obtained on July 9 2020 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES with the following doctoral thesis: Order at the surface: electron cryo-microscopy of the curly assembly system and Bacillus anthracis S-layer.

Promotor: Prof. dr. HAN REMAUT