Phd Sander Stroobants

09/09/2020 - 17:00

SANDER STROOBANTS behaalde op 9 september 2020 de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Crystallization and nucleation underconstant shear conditions: A novel microfluidic approach'.

SANDER STROOBANTS obtained on September 9 2020 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Crystallization and nucleation underconstant shear conditions: A novel microfluidic approach'.

 

Promotor: Prof. dr. Dominique Maes

Co-promotor: Prof. dr. ir. Wim De Malsche, Prof. dr. ir. Johan Stiens