PhD Xenia Geeraerts

10/01/2022 - 16:30

Xenia Geeraerts behaalde op 10 januari 2022 de academische graad van DOCTOR IN DE BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN met de volgende doctorale thesis: 'Metabolische karakterisatie van tumor-geassocieerde macrofaag subpopulaties'

Xenia Geeraerts obtained on January 10, 2022 the academic degree of DOCTOR OF BIOENGINEERING SCIENCES with the following doctoral thesis: 'Metabolic characterization of tumor-associated macrophage subsets'

Promotor: Prof. Dr. Ir. Jo Van Ginderachter

Co-promotor: Prof. Dr. Sarah-Maria Fendt